Superviseret træning af styrke og balance forebygger fald

Ny klinisk retningslinje om forebyggelse af fald blandt ældre anbefaler superviseret træning, hjemmeøvelser, forebyggende tiltag i hjemmet og begrænsning af anti-depressiva og benzodiazepiner.
Superviseret træning og hjemmeøvelser med fokus på balance anbefales i den nye nationale kliniske retningslinje om forebyggelse af fald blandt ældre. Foto: iStock.

Den nye ”Nationale Kliniske Retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre” (NKR) anbefaler superviseret træning af balance og styrke, hjemmeøvelser og begrænset indtag af psykofarmaka. Retningslinjen, der omhandler faldforebyggelse hos ældre over 65 år, beskriver de anbefalede interventioner og kan derfor bruges som en rettesnor til klinisk praksis, hvor der er ældre i risiko for at falde.

Den samlede kvalitet af træningsinterventionsstudierne er lav og anbefalinger er derfor svage, men bygger på erfaringerne med effekten af træning blandt ældre.

Det er udelukkende studier, der har set på træningsinterventioner og boligændringer hos den almene ældrebefolkning, der er inddraget i denne NKR, hvorimod man ikke har taget studier med, der har set på faldforebyggelse hos ældre med specifikke sygdomme som fx Parkinson.

Anbefalinger

Retningslinjen anbefaler, at ældre, der er i risiko for fald, får tilbud om superviseret styrke- og balancetræning, og at de opfordres til at træne balancen med hjemmeøvelser (vestibulærsansen).

Ændringer i boligen, såsom bedre lys, fjernelse af dørtrin og håndgreb anbefales. Retningslinjen fraråder brugen af benzodiazepiner og anti-depressiva (SSRI) gennem længere tid, da præparaterne øger ældres risiko for at falde.

Tre fysioterapeuter i arbejdsgruppen

Risikoen for at falde stiger med alderen, og når først den ældre er faldet en gang, er risikoen for at falde igen markant forhøjet. Det er på denne baggrund, at Sundhedsstyrelsen har igangsat denne NKR med speciel fokus på, om man med træning, boligændringer og begrænsning af psykoformaka kunne forebygge fald blandt ældre.

To fysioterapeuter var udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi og en af Ergoterapeutforeningen til arbejdet med den kliniske retningslinje. Fysioterapeuterne Mikael Smærup Brandt, og Sabrina Maj-Britt Hansen var medlemmer i arbejdsgruppen, der ud over fysioterapeuter omfattede læger og sygeplejersker. Fysioterapeut Kasper Søndergaard var tilknyttet som faglig konsulent til udarbejdelse af den kliniske retningslinje.

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer om forebyggelse af fald hos ældre

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar