To professorater i reumatologisk rehabilitering

Gigthospitalet i Gråsten har fået to nye professorer, der med deres sygeplejefaglige og fysioterapeutiske baggrund skal styrke forskning i rehabilitering.
Fysioterapeut Ann Bremander (th) og sygeplejerske Jette Primdahl er blevet professorer i reumatologisk rehabilitering ved Kong Christian X's Gigthospital og Syddansk Universitet. Foto: Palle Skov.

Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten havde i går indbudt til seminar i forbindelse med tiltrædelsen af to professorer i reumatologisk rehabilitering.

De to professorer, Jette Primdahl og Ann Bremander, er ud over gigthospitalet tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet i Odense.

Ann Bremander, der er fysioterapeut, kommer fra en stilling som professor og forskningsleder ved Halmstad Universitet i Sverige, mens Jette Primdahl, der har en sygeplejefaglig baggrund, har været forskningslektor i forskningsenheden på Kong Christian X’s Gigthospital og SDU.

Ann Bremander kan nu tilslutte sig rækken af professorer i Danmark, otte i alt, med en baggrund som fysioterapeut.

Forskning i den sorte boks

Hvor der i de sidste 20 år er sket et kvantespring inden for forskning og udvikling af den medicinske behandling af patienterne, er der stadig meget man ikke ved om, hvordan rehabiliteringstilbuddet skal være.

Ann Bremander understregede i sit oplæg i forbindelse med tiltrædelsen, at rehabiliteringen er som en sort boks, hvor vi ikke helt kender indholdet.

"Der er mange faktorer, der har betydning for rehabiliteringen og "one size doesn't fit all". Patienterne er forskellige, og det er dem, der behandler dem også", forklarede Ann Bremander.

Vi ved i dag, at tidlig vurdering og rehabilitering har betydning, at det er vigtigt at fokusere på livsstilsfaktorer, og at der skal være fokus på patienternes arbejdsliv.

Hun understregede desuden betydningen af at kunne måle effekten af rehabilitering og at udvikle kvalitetsindikatorer.

Fokus på patientens livssituation

Jette Primdahl fremhævede nødvendigheden af at have fokus på patienternes livssituation lige fra starten af og ikke kun have fokus på at stille en diagnose. 

"Det er også vigtigt at tænke i rehabilitering i en ambulant kontekst. Her mangler vi for eksempel at kunne inddrage socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i region Syddanmark", sagde Jette Primdahl.

Jette Primdahl gennemgik resultater fra flere forskningsprojekter, der viste at en tidlig vurdering, støtte og undervisning og hjælp til at fastholde borgerne i jobbet på et tidligt tidspunkt har stor betydning.

Kommende forskning i rehabilitering

De to professorer har flere projekter i støbeskeen. De skal blandt andet se på sammenhængende patientforløb, arbejdsrettet rehabilitering, afprøve og udvikle målemetoder til at vurdere effekt af rehabilitering. De vil i deres arbejde have fokus på brugerinvolvering, og borgerne vil blive inddraget i såvel klinikken som i forskningen.

En del af projekterne vil gennemføres i samarbejde med andre forskningsmiljøer i Danmark, Skandinavien og internationalt.

Læs mere om Kong Christian X's forskningsenhed

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar