Vi skal tænke arbejdet ind som en del af behandlingen

Selvom det gør ondt at arbejde, betyder det ikke, at arbejde er noget skidt, mener flere fysioterapeuter og forskere. I stedet skal fysioterapeuter inkludere arbejdet til at styrke patienternes livskvalitet, selvforståelse og funktionsevne.
Smerter bør ikke afholde folk fra at arbejde, mener Morten Høgh, der er specialist i fysioterapi og smerteekspert.

Smerter er hovedårsagen til, at folk falder ud af arbejdsmarkedet. I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Undersøgelsen viste, at lænde-rygsmerter er årsagen til hver femte førtidspension, ligesom hver femte dansker med muskel-skeletsmerter har fravær fra jobbet på grund af smerter.

Men smerter bør ikke afholde folk fra at arbejde, mener Morten Høgh, der er specialist i fysioterapi og smerteekspert. På Danske Fysioterapeuters fagkongres i april er Morten Høgh moderator på symposiet ”When work hurts”.

At se arbejde som en del af genoptræningen frem for sygemelding  er et emne, som Morten Høgh mener, at fysioterapeuter bør interessere sig mere for både for patienternes og samfundets skyld.

”De fleste fysioterapeuter koncentrerer sig naturligt om den enkelte patient, men der, hvor vi helt klart har et potentiale for at opnå noget mere, end vi gør i dag, er i forhold til arbejdsmarkedet. Der spiller fysioterapeuter en kæmpestor rolle,” siger Morten Høgh og minder om, at tabt produktion på grund af sygemeldinger er en enorm udgift for samfundet.

Arbejde som behandling

”Danskere med ondt i ryggen har 5,5 millioner sygedage om året. Det koster det danske samfund, når folk ikke møder ind på arbejde. Så i stedet for at tænke, at man skal være rask for at arbejde, så bør vi tænke arbejdet ind som en del af behandlingen,” fastslår han og understreger, at han ikke peger fingre af patienterne, men prøver at påvirke sine fagfæller til at se arbejdslivet som en del af rehabiliteringen i stedet for at bidrage til at sygemeldte kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet.

”Hvis man opvejer fordele og ulemper ved at have et arbejde og sammenligner dem med ditto ved en sygemelding, så er der alt at vinde, hvis vi kan støtte patienten gennem rådgivning, uddannelse og skånehensyn til at blive på jobbet frem for at blive sygemeldt,” forsikrer Morten Høgh og tilføjer, at han ikke taler om akutte diskusprolapser eller alvorlige nerveskader, men om de langvarige, uspecifikke smerter, som 85-95% af folk med lænderygproblemer lider af.

”Sygemelding har ingen positiv terapeutisk effekt, hvis ikke tilstanden i sig selv bliver bedre af sygemeldingen – og det er et paradigmeskifte at tænke sådan. Vi ser arbejdet som et rehabiliteringspotentiale, hvor arbejdet er en del af det at holde sig i gang” forklarer han.

Morten Høghs mission er, at få fysioterapeuter til at tale med de mange patienter med uspecifikke smerter om, hvordan de kommer i gang med at arbejde igen og udfordre barrierer som katastrofetanker og frygten for smerter, som er naturlige, når man har ondt.

”Som terapeuter skal vi imødekomme og tale med patienterne om, hvad de mest realistiske scenarier er ved fx at vælge sygemelding frem for delvis raskmelding,” siger han og tilføjer:

”Selvfølgelig kan der være bevægelser eller opgaver, nogle patienter ikke skal lave som fx at løfte tunge tinge eller stå i en foroverbøjet stilling. Her kan vi som fysioterapeuter give øvelser, guide og komme med gode råd til, hvordan patienten fortsat kan være en værdifuld del af arbejdspladsen.”

Stor misforståelse

Som underviser møder Morten Høgh ofte misforståede, men velmenende anbefalinger hos sine fagprofessionelle kolleger i forhold til at anbefale patienter med rygsmerter at slappe af og sygemelde sig.

”Hvis arbejdet ikke forværrer smerterne, eller hvis smerterne ikke kan forventes at blive bedre ved en kortvarig sygemelding, skal der andet og mere til. At være sygemeldt og arbejdsløs er for nogle en løsning, men for mange er det starten på en personlig krise. Mange fagprofessionelle har misforstået, hvad uspecifikke smerter er, og tror, at langvarige smerter forsvinder, hvis man fjerner et enkelt belastende element i patientens liv,” siger han.

”Det gør jo ofte ondt alligevel,” påpeger smerteeksperten.

”Der findes ikke forskning, der dokumenterer, at folk med smerter får det værre af at arbejde. Fejlen er, hvis man siger, at når det gør ondt, skal man stoppe arbejdet. Det er en god ide at undgå opgaver, der forværrer smerterne, men for mange mennesker er ”ondt” et livsvilkår, og de fortjener også vores hjælp. Faktisk er der rigtig meget, der tyder på, at det at have en tilknytning til arbejdspladsen har positive personlige gevinster,” siger Morten Høgh og påpeger:

”Jeg mener, vi har et potentiale, som vi i dag glemmer at holde øje med. Hvis en patient har den tilgang, at arbejdet har en negativ indflydelse, så mener jeg, det er fysioterapeutens pligt at informere om, at det ikke nødvendigvis er rigtigt.”

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer