Analyse af praksissektoren er begyndt

Som startskud på en større analyse af forholdene i praksissektoren gennemfører Danske Fysioterapeuter nu en rundspørge blandt alle medlemmer, der arbejder dér.
Foto: iStock

Danske Fysioterapeuter skal vide mere om udvikling i praksissektoren. Det var kernen i en beslutning Danske Fysioterapeuters repræsentantskab i november traf om at iværksætte en større analyse af praksissektoren.

Første skridt i analysen er et spørgeskema, der i starten af denne uge blev sendt ud til alle de af foreningens medlemmer, der er beskæftiget i praksissektoren. Det gælder ejere og lejere med og uden ydernumre, §24-ansatte og andre ansatte på klinikker samt ride- og mobil-fysioterapeuter.

Her bliver de blandt andet bedt om at svare på deres oplevelse af arbejde i og/eller uden for ydernummersystemet og om, hvilke udfordringer de møder i deres samarbejde med offentlige og private aktører.

Vigtige svar

Formand Tina Lambrecht håber, at så mange som muligt tager sig tid til at svare.

"Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der både sker rigtig meget i praksissektoren, og at der er uenighed blandt forskellige medlemsgrupper om, hvordan det går. Netop derfor er det vigtigt, at alle medlemmer på området får mulighed for at give deres input, så vi får alle perspektiver med,” siger hun og fortsætter:

”Jeg håber i det hele taget, at så mange som muligt vil gå ind i arbejdet, så vi får et godt grundlag for diskussionerne om fremtidens praksissektor.”

Sidst i spørgeskemaet gives mulighed for at melde sig til det videre arbejde med at analysere vilkårene i sektoren. Har du ikke modtaget en mail om undersøgelsen og er du fysioterapeut og ejer, lejer eller ansat i praksissektoren, så tjek dit spamfilter og om dine medlemsoplysninger er opdaterede ved at logge ind på fysio.dk.

Svarene på spørgeskemaet er led i et større arbejde frem mod Repræsentantskabet i 2020, og de skal blandt andet bruges til at afdække alle blinde vinkler og sætte fokus på medlemmernes oplevelse af det at være fysioterapeut i praksissektoren.