Ændring af SKS-koder giver usikkerhed på sygehuse

Sundhedsdatastyrelsen har uden varsel afskaffet en række af de koder, fysioterapeuter har brugt til at indberette behandling på sygehusene. Det giver usikkerhed og merarbejde lokalt.
Foto: iStock

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har fået en del henvendelser fra medlemmer ansat på sygehuse, der er frustrerede over, at der uden varsel er sket væsentlige ændringer i hvilke SKS-koder, der kan indberettes.

SKS-koder bruges når de ansatte på landets sygehuse skal indberette til Landspatientregistret, hvilken behandling etc. patienterne har modtaget.

Det har betydet, at man nogle steder lokalt har måttet udarbejde nødtørftige lokale retningslinjer og kodekataloger. Samtidig rejser det spørgsmål om, hvordan der fremover skal afregnes for og monitoreres på genoptræningsområdet, når registreringen er ændret.

Vil have svar

Derfor har Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen skrevet til Sundhedsdatastyrelsen, og bedt om en forklaring på, hvilke konsekvenser ændringerne kommer til at få for afregning og monitorering af genoptræningsområdet.

Samtidig ønsker vi svar på, hvorfor ændringen ikke er meldt ud sammen med information om, hvordan man som terapeut skal registrere fremover.

Normalt rådgiver Danske Fysioterapeuter om registreringspraksis, men indtil vi har fået den nødvendige information fra Sundhedsdatastyrelsen, må spørgsmål rettes der til.

Se kontakt oplysning i Sundhedsdatastyrelsen

 

 

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Gurli Petersen

  Kære alle

  Tak for jeres kommentarer.

  Til dit spørgsmål, Jens, om hvorledes SKS-koder hænger sammen med afregning:

  DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper) anvendes som redskab til at analysere omkostninger, finansiering og aktivitet på landets sygehuse. En patientkontakts DRG værdi er udtryk for, hvad det i gennemsnit koster at gennemføre patientkontakten.

  Patientoplysningerne, der anvendes i DRG-systemet hentes fra Landspatientregisteret (LPR), som fysio- og ergoterapeuter indberetter SKS-koderne til.
  På den måde er indrapporterede SKS-koder med til at udløse økonomi til sygehusene. Landspatientregisteret og SKS bliver dog brugt til meget andet end afregning, f.eks. forskning.

  For yderligere informationer om sammenhæng mellem kodning og afregning henviser vi til Sundhedsdatastyrelsen https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/kontakt

  Vi afventer forsat Sundhedsdatastyrelsens tilbagemelding om hvorledes vi kommer videre med fremtidig registreringspraksis.

  Med venlig hilsen
  Gurli Petersen, faglig konsulent
 • Frank Vinge

  kort om sks
  Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)
  SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) er en samling af de nationale danske klassifikationer, der løbende udvikles og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen.

  SKS bruges primært inden for sygehusvæsenet, bl.a. i forbindelse med registrering af sundhedsfaglige ydelse i de patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret. SKS er dermed med til at sikre en entydig brug og fortolkning af information. SKS består af helt danske klassifikationer samt danske klassifikationer, der er baseret på internationale klassifikationer.

  SKS indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer – fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10, og operationsklassifikationen, baseret på den nordiske NCSP. De nordiske klassifikationer vedligeholdes og tilpasses til nordiske forhold i samarbejde med det nordiske klassifikationscenter.
 • Frank Vinge

  Søg efter Kogebogen, og bliv klogere på takster mm

  file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Kogebog%20(1).pdf

  https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/takster-drg
 • Frank Vinge

  På dette site kan man gå på opdagelse og blive klogere sks koder

  https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks

  med venlig hilsen
 • Kristian Skadhauge

  SKS er vist bare et kontrol system - intet andet.

  Dette spicelt synligt, når sådan en pludselig "markant" ændring finder sted, uden at sprøge forenignen.

  For mig at se bør man arbejde hen imod at afvikle dette oldnordiske system, når alt kommer til alt er det DRG taksten som giver penge i banken ;) ?

  SKS systemet tilfører i min optik, ingen værdi til patienten i sidste ende.

  I en tid hvor der skærres på resourcerne, er det i min optik vigtig at spørge sig selv om hvorvidt dette er tjenstværdigt for nogen ?
 • Jens Olesen

  Kan i ikke lige forklare hvordan det hænger sammen med afregning - er der nogle der tjener penge på SKS registrering - og hvor går disse penge hen? Jeg kender ikke til at de indgår i afd budgetter nogle steder i regional regi - men måske er det forkert?

  I øvrigt er det uhyre tvivlsomt om der er nogen entydighed på det enkelte sted og imellem forskellige steder - så denne registreringspraksis vurderes, hverken at være reliabel eller valid. Og det må den jo mistænkes for at være hvis der ikke er studier der viser det modsatte. Så måske det vil være fint at slippe af med dette misfoster - hvis disse data er upålidelige i forhold til at afspejle, hvad fysioterapeuter, i praksis, gør, i praksis.
Indsend kommentar