Minimumskontrakt: Delforlig på plads

En delaftale for ansatte på fast løn er nu på plads, men en endelig aftale afhænger af enighed om provisionslønnede ansatte.
En delaftale for fastlønnede er nu på plads i forhandlingerne om løn- og arbejdsvilkår for fysioterapeuter ansat i praksissektoren.

Forhandlingerne om en minimumskontrakt rykkede et stort skridt fremad, da de to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere/lejere tirsdag mødtes for at forhandle.

Der er nu indgået en delaftale om niveauet for ansatte fysioterapeuter i praksissektoren med fast løn. En samlet aftale afhænger dog af, at man også når til enighed om vilkårene for ansatte på provisionsløn.

”Derfor kan indholdet i aftalen for fastlønnede først meldes ud, når der er en samlet aftale,” forklarer Tine Hasselbrinck Madsen, der er formand for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Parterne har aftalt, at man påbegynder forhandlingerne om provisionskontrakten den 11. marts 2019. De har også aftalt, at kontrakten fremover skal kaldes en ”basiskontrakt”.

Trukket ud

Delaftalen for fastlønnede kommer efter, at forhandlingerne er trukket ud. Det skyldes især, at det er de første forhandlingerne om en basiskontrakt.

”Jeg er glad for, at det endelig er lykkedes at lande en aftale omkring en basiskontrakt for de fastlønnede i praksissektoren. Det har været vigtigt både for os og arbejdsgiverne at sikre en gennemarbejdet basiskontrakt til gavn for alle. Dialogen har været konstruktiv og mange ting er blevet drøftet grundigt igennem,” siger forklarer Tine Hasselbrinck Madsen

Ordnede forhold og tryghed

På den anden side af bordet understreger formand for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte, Morten Bred Graversen, også at forhandlingerne har været hårde og omfattende.

”Der er blevet vendt mange emner og problemstillinger, som også giver grobund for nye tiltag i fremtiden. Begge sektioner har arbejdet hårdt på at finde en løsning, der sikrer ordnede forhold, og at der nu er en kontrakt, som både ansatte og arbejdsgivere kan være trygge ved.”

Basiskontrakten skal nu igennem en redigeringsfase, på samme måde, som ved overenskomstforhandlinger, så der er sikkerhed for, at begge parter har forstået det samme ved det, der er aftalt. Derefter fortsætter forhandlingerne om de provisionsansatte.

Hvis det lykkes at nå til en enighed om en kontrakt for provisionsansatte skal den samlede basiskontrakt til afstemning blandt de to sektioners medlemmer.

Det er parternes ambition, at de nye kontrakter kan sendes til afstemning blandt medlemmerne i løbet af de næste par måneder. Hvis de godkendes her, vil de kunne træde i kraft umiddelbart herefter.

Hvad er en basiskontrakt?

En basiskontrakt fastsætter en mindstegrænse for, hvilke vilkår de fysioterapeutiske arbejdsgivere skal tilbyde de fysioterapeuter, de har ansat. Den fastsætter altså ikke et fast niveau for eksempelvis løn, men derimod en mindsteløn, man som arbejdsgiver skal tilbyde.

Baggrunden for forhandlingerne er, at et repræsentantskabsmøde sidste år vedtog modellen med de to sektioner efter længere tids debat om, hvordan man bedst sikrer ordnede forhold for privatansatte fysioterapeuter. 

Siden da har der været valg til sektionsbestyrelserne, og de to sektioner har indsamlet krav til forhandlingerne blandt deres medlemmer - som man også kender det fra forhandlingerne om for eksempel de offentlige overenskomster.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar