Basiskontrakter på plads

Mindstelønnen for fastlønnede ansatte fysioterapeuter i praksissektoren skal være 30.000 kroner om måneden inklusiv pension. Og for de provisionsansatte skal der gives mindst 43% i provision. Det er nogle af hovedpunkterne i de nye aftaler om basiskontrakter.

Efter lange forhandlinger lykkedes det omkring midnat natten til onsdag de to sektioner for arbejdstagere og arbejdsgivere at blive enig om nye basiskontrakter for praksissektoren. De fastsætter, hvad man mindst skal tilbydes som ansat.

For de fastlønnede fysioterapeuter betyder aftalerne, at mindstelønnen fremover skal være mindst 30.000 kroner om måneden inklusiv pension. Samtidig bliver der blandt andet indført automatisk løn- og prisregulering og optjening af 6. ferie uge efter 9. måneders ansættelse. For de provisionslønnede er det aftalt, at provisionssatsen skal være mindst 43%, og at der er en garanteret løn på mindst 26.250 kroner inkl. pension om måneden og også en 6. ferieuge. Der er for begge grupper også aftalt regler for tillæg om aftenen og i weekender.

Historisk aftale

Det er første gang, at de to sektioner har forhandlet basiskontrakter – og formanden for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte, Morten Bred Graversen, tøver da heller ikke med at kalde det en historisk aftale.

”Vi skriver et kapitel i fysioterapiens historie med denne aftale. Det er lykkedes at nå til enighed om aftaler, der giver et solidt fundament for at drive fysioterapeutisk virksomhed og sikrer ordnede forhold i praksissektoren. Vi har været grundige i forløbet, så alle dele af aftalerne er velovervejede,” siger han og fortsætter:

”Det her er samtidig slutningen på en lang diskussion om lønniveauet i praksissektoren, der har slået revner i vores fællesskab som fysioterapeuter. Nu sikrer vi en fornuftig bund, så vi kan rette fokus mod at udvikle praksissektoren.”

Løfter mange fysioterapeuter

Hos sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, er formand Tine Hasselbrinck Madsen enig i, at det er historisk. Hun peger på, at Danske Fysioterapeuters lønstatistik viser, at de nye aftaler direkte vil hæve lønnen for cirka 20% af de fastlønnede ansatte i praksissektoren.

”Det viser klart, at aftalen trækker en streg i sandet og sikrer et markant bedre bundniveau, end vi har i dag,” siger hun og fortsætter:

”Det er til gavn for alle, der arbejder i faget, at konkurrence kommer til at handle om, hvem der kan levere de bedste løsninger.”

Stolt af resultatet

Selvom Tine Hasselbrinck Madsen er glad for aftalen, så lægger hun ikke skjul på, at der har været forskellige udgangspunkter.

”Det er jo første gang, de her aftaler forhandles, så der har skullet vendes mange sten og tages mange diskussioner. Vi har talt godt sammen, men vi har naturligvis også været meget uenige undervejs. Når det er sagt, så har vi nu et resultat, som jeg er stolt af,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er overbevist om, at vi har nået det bedst mulige resultat. Men i sidste ende er det jo op til medlemmerne, om resultatet er godt nok.”

Aftalerne skal nu til afstemning blandt medlemmerne af de to sektioner. Afstemningen vil foregå i maj. Hvis begge sektioners medlemmer godkender aftalerne, så vil de træde i kraft én måned efter afstemningen i de to sektioner.

Op til afstemningen vil de to sektioner informere meget mere om detaljerne i aftalerne, der også lægges op her, så snart de er skrevet igennem.

Tidsplan

 • Uge 19: Afstemning begynder
 • Uge 20: Afstemning slutter
 • 24. maj: Afstemningsresultat offentliggøres


En fremtidig sikring

Hvis de nye kontrakter stemmes hjem af medlemmerne af de to sektioner, vil de træde i kraft én måned efter afstemningen i de to sektioner.

Kontrakterne vil derfor være gældende for alle ansættelser, som sker fra én måned efter afstemningen og frem.

Men visse dele vil også gælde for eksisterende ansættelser. I forhold til de fastlønnede, vil mindstelønningerne gælde for alle, ligesom alle vil blive omfattet af de løbende lønreguleringer. For de provisionsansatte vil mindstesatsen for provision også gælde for alle fysioterapeuter.

 

Del eller udskriv siden
12 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Jens Olesen


  Et af de store træer i fysioterapi skoven er her ikke mere.
  Thomas Nybo døde her i week-enden.
  Han var en ener på mange måder omkring sin neurologiske NMES og FES viden samt i hans menneskelige patient kontakt. Æret være hans minde og mange varme tanker til hans familie.
 • Nicolai Robinson

  Kære John Brøndum Schack

  Der er ikke aftalt differentieret provisionssats på de forskellige fysioterapeutiske ydelser. Så minimum er fastsat til 43 % uanset ydelse.

  Venlig hilsen
  Nicolai Robinson, forhandlingschef
 • Josef M Andersen

  Meget værdsat og et stort skridt fremad.
  Specielt en realistisk mindsteløn til de ansatte.
 • Jens-Kristian Skaaning

  Kiropraktorforeningen burde ikke have meget imod at indføre samme kontrakt for fysioterapeut ansat på kiropraktorklinik. Provisionsdelen minder utroligt meget om den standartkontrakt som en kiropraktor bliver tilbudt.
 • Morten Kronborg

  Tak Dennis
  I tilfældet med provisionsløn er der så en garantiløn, så alt efter fortolkning, rammer det “måske” ikke præcist under din fortolkning😃...
  Men jeg glæder mig til snart at se det endelige skrift...
 • Denis Nyboe

  Hej Morten.
  En overenskomst kan ikke laves ringere end funktionærloven.
  Det betyder at som funktionær så får man sin sædvanlige løn under sygdom. Er man provisionslønnet er løn under sygdom: Den løn som man kunne have haft hvis man var på arbejde. I praksis betyder det at man tager et gennemsnit over f.eks. 10 måneder for at kompensere for ferie.
 • Nicolai Robinson

  Kære Trine Povlsen
  Danske Fysioterapeuter har ikke for nuværende nogen standardkontrakt mellem os og Kiropraktorforeningen eller andre af de faglige foreninger, hvis medlemmer kan have fysioterapeuter ansat.

  Dog anbefaler vi, at der tages udgangspunkt i de basiskontrakter, som vi netop har indgået internt og som vil blive sat til afstemning blandt de berørte medlemmer i næste uge.

  Og husk at der altid er rådgivning at hente i Danske Fysioterapeuter, hvis man som medlem står overfor en forhandling eller ønsker sparring om en eksisterende kontrakt.

  Venlig hilsen
  Nicolai Robinson, forhandlingschef
 • bochristensen

  Kære Morten

  Det korte svar: Formentlig i starten af uge 19 - og allersenest inden afstemningerne begynder.
  Det lange svar: Vi skynder os så meget. vi kan, men de udkast til aftaler, der har været lavet undervejs i forhandlingerne, skal gennemskrives, så vi er sikre på, at der står præcis dét, der er aftalt, inden de bliver sendt ud. Det er normal praksis i den type forhandlinger (og i overenskomstforhandlinger).

  God weekend.

  Venlig hilsen
  Bo Christensen, kommunikationskonsulent.
 • John Brøndum Schack

  Kan provisionssatsen sættes lavere end 43% ved f.eks. bassintræning som oftest er behæftet med en meget høj lejeudgift? Hvis ikke - hvad er så planen for fortsat brug af tilsvarende "dyre" interventioner?
 • Morten Kronborg

  Hvornår kommer der ekstra information ud omkring detaljerne i de nye kontrakter?
  Hvis vi allerede om 2 1/2 uge skal tage stilling til basiskontrakterne savner jeg nogle flere oplysninger. F.eks. Er det meningen at alle fys klinikker skal lukke mellem jul og nytår eller hvem skal arbejde hvis alle skal have fri!?? Hvordan beregnes garantilønnen i forhold til ferie og sygdom?
Se flere
Indsend kommentar