Dansk tilgang til rehabilitering eksporteres til Kina

Aktiv genoptræning og en tværfaglig tilgang efter en hjerneskade er ikke almindelig i Kina. Center for Hjerneskade i København samarbejder med et tilsvarende center i Beijing i Kina. Fysioterapeut Jørgen Jørgensen underviser sine kinesiske kolleger i betydningen af en tværfaglig tilgang.
Efter en indledende samtale, undersøgelse og testning, gangtræner her den første person med apopleksi i det nye center.

Når kinesere får en apopleksi, ser det ud til, at de affinder sig med, at de ikke længere kan det samme som før. De forventer, at ”sygdommen” kan behandles væk, og at de ikke nødvendigvis kan gøre noget aktivt selv.

Det fortæller fysioterapeut Jørgen Jørgensen fra Center for Hjerneskade. Han er lige kommet hjem fra Kina, hvor han sammen med leder af Center for Hjerneskade (CfH) neuropsykolog Frank Humle rådgiver om den danske rehabiliteringstankegang i forbindelse med etableringen og indvielsen af et center for hjerneskade i Tianjin Eco-city i udkanten af Beijing.

Kinesisik medicin i høj kurs 

Den aktive rehabilitering, der indbefatter en holistisk og tværfaglig tilgang, er ikke et almindeligt tilbud i Kina. Mange kinesere sætter deres lid til, at den kinesiske medicin herunder akupunktur virker på de fleste symptomer. ”Men kognitive problemer eller atrofi går ikke væk af sig selv og især ikke med passiv behandling”, siger Jørgen Jørgensen.

Jørgen Jørgensen og Frank Humle var i januar med til indvielsen af det nybyggede kinesiske rehabiliteringscenter for hjerneskader ”Sino-Denmark Rehabilitation Medicine”. Som navnet antyder, er centeret inspireret af en dansk tilgang og er i sin fysiske indretning på nogle måder en kopi af Center for Hjerneskade i København.

Det kinesiske center er privat og finansieret af den kinesiske entreprenør-virksomhed Sino Group. Det er tanken, at dette center skal være rollemodel og inspirere til at bygge og indrette andre tilsvarende centre i Kina.


Indgang til 'Center for Rehabilitation of Brain Injury' i Beijing.

Dansk samarbejde med Kina

Det var et tilfælde, at Center for Hjerneskade kom i kontakt med initiativtagerne til Sino-Denmark Rehabilitation Medicine.

Jørgen Jørgensen har et bijob som konsulent for Winncare, der i samarbejde med CfH har udviklet et vægtaflastningssystem. I forbindelse med demonstration af dette udstyr, holdt Jørgen et oplæg om CfH og rehabilitering i Danmark.

”De indså, at det ikke kun var udstyret men hele tilgangen til rehabiliteringen, der gjorde en forskel, og de besluttede derfor, at lave en minikopi af CfH og bruge den danske tilgang til rehabilitering i Kina”, fortæller Jørgen Jørgensen.

I begyndelsen af 2018 var Jørgen Jørgensen i Kina og var med til at vejlede både arkitekter og det administrative personale om, hvordan centeret skulle bygges. Og nu står centeret klar med inventar, træningsudstyr og personale. På mange måder er centeret rent fysisk en kopi af det danske center og er indrettet med nordiske møbler og en fysioterapi med moderne træningsudstyr og vægtaflastning.


I træningsområdet er der udover træningsudstyr også rum til individuelle samtaler, gruppeterapi, undervisning og kinesisk medicin. Der vil komme yderligere træningsudstyr til grov- og finmotorisk armtræning.

Der er indgået en 5-årig kontrakt mellem det kinesiske center og Center for Hjerneskade i København, der indebærer, løbende supervision, on-line og on-site undervisning af personale og hjælp til igangsætning af forskning. Derudover arbejdes der på at lave en aftale med de lokale praktiserende læger om undervisning.

Aktiv genoptræning

De fleste kinesiske patienter med apopleksi er indlagt i 15 dage og udskrives herefter. Patienterne rehabiliteres på sygehuset, men der er normalt ikke tilbud om yderligere rehabilitering efter udskrivelsen.

Det er hovedsagligt rehabiliteringsterapeuter, der står for rehabiliteringen. De har en femårig uddannelse, hvor de i princippet både lærer om fysioterapi, ergoterapi, taleterapi og psykologi.

”I Kina er det stort set umuligt at få fat i psykologer, taleterapeuter, ergoterapeuter og neurologer. Hvor vi i Center for Hjerneskade kan trække på en bredt sammensat tværfaglig gruppe, er det rehabiliteringsterapeuterne, der skal komme rundt om det hele i Kina”, forklarer Jørgen Jørgensen.

Undersøgelse af kinesiske patienter med apopleksi

Som en del af undervisningen og supervisionen af rehabiliterigsterapeuterne, fik Jørgen Jørgensen og Frank Humle sammen med en tolk og terapeuter på centret lejlighed til at undersøge fire patienter, der havde haft en apopleksi.

”Det var kendetegnende for alle fire, at de var holdt op med at leve det liv, de havde tidligere og ventede på at blive raske. Jeg spurgte en kok med atrofi og parese i den ene arm, om han ikke kunne bruge den anden arm til for eksempel at lave mad med. Men det mente han ikke, han kunne og mente heller ikke, at han kunne klare andre praktiske gøremål i huset med én arm. Når jeg spurgte nærmere ind til det, bremsede tolken mig. Hun syntes, jeg blev alt for nærgående. Selvom vi forklarede hensigten med spørgsmålene, var dette en barriere, som var svær at overvinde”, fortæller Jørgen Jørgensen.


Frank Humle og Jørgen Jørgensen undersøger mand med apopleksi for at vise dele af den danske tilgang til behandlingen. Patienten har afasi og Frank Humle viser, hvordan man kan bruge samtalestøtte (SCA) i rehabiliteringen.

Passiv behandling og gerne i form af kinesisk medicin, herunder akupunktur, er til gengæld i høj kurs. Jørgen Jørgensen vil slet ikke afvise, at denne tilgang også kan have effekt på nogle parametre, men nok ikke på de fysiske, kognitive og kommunikative problemer patienterne ofte lider af.

En gartner med parese og atrofi i armen blev således henvist til akupunktur og en sanger, der efter apopleksien blev forpustet, affandt sig med ikke længere at kunne synge.

”I Danmark ville vi træne disse patienter med udgangspunkt i deres daglige aktiviteter, interesser og mål og sørge for at en effektgivende dosis opnås. Internationale retningslinjer har de sidste mange år anbefalet intensiv, repetitiv og opgaveorienteret træning”, understreger Jørgen Jørgensen, en tilgang som CfH gennem de sidste 20 år har været med til at fremme i Danmark.

Undervisning i test og behandling

Et basalt testbatteri bestående af internationalt anerkendte tests er blevet sammensat og undervist i og vil foreløbigt blive brugt til en screening og undersøgelse af centrets patienter. Kineserne har ikke fokus på den træningsfysiologiske del af rehabiliteringen, herunder intensitet, specificitet og træningsmængde. De kender ikke hverdagsrehabilitering og træning i aktiviteter. Disse emner har været en del af den fysioterapeutiske undervisning, som  kun er en lille del af et rehabiliteringsforløb.

Kineserne har været igennem et stort pensum og også fået basal undervisning af CfH´s ergoterapeuter, audiologopæder og neuropsykologer.

I forbindelse med indvielsen af det nye hjerneskadecenter afholdt Jørgen Jørgensen sammen med Frank Humle et todages kursus for rehabiliteringsterapeuterne. Her kom de danske eksperter ind på den tværfaglige indsats, intensiv fysiske træning, kognition og cost-benefit-analyser af rehabiliteringstilbuddet i Center for Hjerneskade i København.

Desuden vil der være løbende supervision mellem centeret i København og i Bejing.


Jørgen Jørgensen fortæller om den historiske udvikling af intensiv træning og evidensen på området.

En win-win-situation

”Det er et superspændende samarbejde, både fagligt, kulturelt, gastronomisk og socialt. Vi er blevet tvunget til at se på egen praksis og forholde os til, hvad der er kernen i den – og det har været rigtig sundt”, svarer Jørgen Jørgensen på spørgsmålet om, hvad Center for Hjerneskade i København har fået ud af samarbejdet med kineserne.

Aftalen med supervision og undervisning af rehabiliteringspersonalet i Beijing følger de samme retningslinjer for al anden konsulent- og undervisningsvirksomhed, som Center for Hjerneskade i København udbyder.

”Vi er glade og stolte over samarbejdet, og får indblik i et sundhedssystem vi ikke kendte. Kineserne skal, når de rehabiliteres, beslutte, om de vil vælge at blive behandlet med kinesisk medicin og efter kinesisk tradition, der er billigere, eller tage den dyrere løsning med den vestlige tilgang til rehabilitering. I virkeligheden er det nok forkert at dele op i to verdener; måske skal man tage det bedste af de to verdener”, siger Jørgen Jørgensen.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar