Danske Fysioterapeuter på Folkemødet

Traditionen tro udgør Allinge på Bornholm rammerne, når mere end 100.000 mennesker deltager på folkemødet i uge 24. Danske Fysioterapeuter er til stede for at sætte fysioterapi på dagsordenen.

Formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht, og størstedelen af foreningens hovedbestyrelse drager i uge 24 mod Allinge for at sætte fysioterapi på dagsordenen på årets folkemøde.

Mange debatter

På folkemødet arrangerer og deltager Danske Fysioterapeuter i en række debatter og arrangementer.

Danske Fysioterapeuter vil igen i år være en del af Det Fælles Sundhedstelt sammen med 15 andre sundhedsfaglige organisationer. Her arrangerer foreningen blandt andet en debat om nedslidning og det gode arbejdsliv og inviterer som en del af teltet desuden til fællesdebat under overskriften ”Rygning – menneskeret eller massemorder? ”

Herudover vil Danske Fysioterapeuter ved andre debatter sætte fokus på, om vi har de rette hænder til de rette opgaver i sundhedsvæsenet i dag, og på forholdet mellem patient og behandler.

Holdet, der repræsenterer fysioterapien under Folkemødet

Her finder du Danske Fysioterapeuter på Folkemødet

Danske Fysioterapeuter vil deltage i flere debatter på folkemødet. Herunder kan du se, hvor du kan finde os.