Danske Regioner: Specialuddannelse til fysioterapeuter i psykiatrien

Danske Regioner lancerer i dag sit psykiatriudspil. Et klart skridt i den rigtige retning, mener Danske Fysioterapeuter, der især glæder sig over, at der er fokus på at løfte fagligheden gennem specialuddannelse.

Danske Regioner har i dag lanceret sit udspil til, hvordan psykiatrien kan forbedres. Som del af udspillet lægger Danske Regioner op til, at fysioterapeuter skal kunne tage kompetencegivende specialuddannelse i at arbejde i psykiatrien. Hvis forslaget gennemføres vil det være den første kompetencegivende specialuddannelse til fysioterapeuter.

Forslaget vækker glæde hos Danske Fysioterapeuter.

”Det er en god dag i dag. Det er ikke nogen hemmelighed, at netop offentligt godkendte specialuddannelser er noget, vi her i foreningen har været i dialog med arbejdsgiverne om i lang tid,” siger formand Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det er meget positivt, at der nu kommer fokus på gevinsterne ved specialuddannelse til fysioterapeuter. Der er et stort potentiale for at bringe fysioterapeuters faglighed i spil bredere i psykiatrien målrettet helhedsorienterede og rehabiliterende indsatser.”

Oplagt på andre områder

Tina Lambrecht mener, at det vil være oplagt også at indføre specialuddannelser på en række andre områder.

”Det er jo helt generelt sådan, at specialisering giver mulighed for et højere fagligt niveau til gavn for patienterne. Samtidig handler det her også om anerkendelse og et fokus på kompetencer frem for fagprofessioner,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi har som fysioterapeuter en kompetenceprofil og faglige forudsætninger, som passer godt med at løse nye og mere komplekse opgaver i sundhedsvæsenet fremover. Det vil komme patienterne til gavn, og derfor er det også noget, vi skal anerkendes for både fagligt og lønmæssigt.”

Forbeholdne arbejdsgivere

Mens Danske Fysioterapeuter har arbejdet for specialuddannelser i mange år, så har arbejdsgiverne traditionelt været skeptiske. Det skyldes dels frygt for mister fleksibilitet, dels frygt for større lønudgifter.

”Der skal naturligvis følge lønkroner med specialuddannelse. Men det er pengene værd, fordi specialisering gør os bedre til at hjælpe de patienter, vi er her for,” siger Tina Lambrecht.

Hun mener, at specialuddannelse vil være med til at løfte psykiatrien.

”Det vil hæve det faglige niveau i behandlingen og gøre det lettere at rekruttere og fastholde medarbejdere,”   siger Tina Lambrecht.

Hun roser også et andet element i udspillet. Nemlig bedre introduktion af nye medarbejdere.

”Fysioterapeuter har rigtig meget at bidrage med, når det kommer til at skabe en bedre psykiatri. Men vi må også være ærlige om, at det kan være en svær sektor at arbejde i – og måske især de første år. Derfor er det helt rigtig set  at hjælpe nye medarbejdere godt i gang,” siger Tina Lambrecht.

Hun opfordrer regioner til også at gøre noget ved, at der mangler praktikpladser i psykiatrien til fysioterapeutstuderende.

”Det er et oplagt sted at sætte ind. Hvis man får mulighed for at opleve feltet under uddannelsen, så vil flere også søge arbejde inden for det.”

Glemt genoptræning

Selvom hun generelt er glad for udspillet, er der dog også væsentlige mangler. Det gælder ikke mindst det manglende fokus på genoptræningsplaner, der overhovedet ikke er nævnt i udspillet. Der bliver lavet få genoptræningsplaner i psykiatrien selvom patienterne der, har samme krav på genoptræningsplaner somatiske patienter.

”Det er et klart eksempel på forskelsbehandlingen af patienter alt efter om de fejler noget psykisk eller somatisk. Vi ved, at rigtig mange psykiatriske patienter også har fysiske problemer, så det er et oplagt sted at sætte ind,” siger Tina Lambrecht.

Selvom der er mangler, mener hun dog, at udspillet samlet set er et klart skridt i den rigtige retning.

”Der har i årevis været enighed om, at psykiatrien er underprioriteret. Så der er god grund til at glæde sig over, at Danske Regioner nu kommer med konkrete forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det er på tide, at der sker noget,”  siger Tina Lambrecht.

Nye muligheder

Selvom genoptræningsplaner er glemt, lægger Danske Regioner i øvrigt op til bedre sammenhæng i mellem psykiatri og kommunale tilbud. Danske Regioner foreslår blandt andet, at der etableres et nyt tidligt og tværfagligt behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge med psykiske problemer.

Det vil samtidig være et oplagt sted at gøre brug af fysioterapeuters kompetencer, mener Tina Lambrecht.

”Det er rigtigt fornuftigt med et fokus på tidlig indsats især over for de unge. Det er samtidig endnu et område, hvor det vil være oplagt at få fysioterapeuter ind og i det hele taget få et tværfagligt perspektiv på indsatsen.”