En af fysioterapiens helt store kapaciteter, Freddy Kaltenborn, er død

Den norske fysioterapeut Freddy Kaltenborn introducerede den manuelle behandling i Norden og fik med sine bøger og sin kursusvirksomhed stor betydning i hele verden. Han døde i sidste uge 88 år gammel.

Freddy KaltenbornEn af de helt store profiler inden for fysioterapi, den norske fysioterapeut Freddy Kaltenborn, er død. De fleste, om ikke alle fysioterapeutstuderende i Danmark, har studeret hans lærebog Manual Mobilization of the Joints, indgående. Bogens anden del, der omhandler ryggen, kom i en syvende udgave så sent som i 2018, hvilket understreger, at hans bog stadig er aktuel.

Freddy Kaltenborns teorier, teknikker og håndgreb har været lærestof i hele verden og han har haft en stor betydning for udviklingen af den manuelle fysioterapi, som vi kender den i dag.

Længe før alle andre fysioterapeuter, begyndte han i 1950’erne at interesse sig for, hvordan leddene bevæger sig i forhold til hinanden, og hvordan man kunne påvirke en eventuel dysfunktion med manipulation og mobilisering. Han fandt hurtigt ud af, at behandlingen var effektiv, men vidste ikke hvorfor. Og det blev hans mission i 50’erne.

Han samarbejdede med andre store navne inden for feltet, blandt andre James Cyriax og, James Manell og Alan Stoddard. I 1960’erne kom Geoffry Maitland, Robin McKenzie og Brian Mulligan, som alle satte deres præg på behandlingen af dysfunktion i led.

Praktikernes mand

Freddy Kaltenborn bedrev ikke forskning i gængs forstand og han udgav bøger og ikke forskningsartikler. Hvis han skrev artikler skrev han for at videregive sin viden til fysioterapeuter, der havde patienter mellem hænderne.

Hans mål var at løfte professionen og var således med i bestyrelsen for IFOMT (den internationale organisation for manuelle terapeuter) og arbejdede til det sidste med faglige emner inden for fysioterapi.

Stor betydning

Freddy Kaltenborn stiftede den første subgruppe, the International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists, i verdensorganisationen for fysioterapeuter (WCPT). Han var den første formand for subgruppen var han en drivende kraft for at få indført standarder for efteruddannelsen på området.

Også i Danmark har Kaltenborn haft stor betydning. Således beskriver Basisbog i fysioterapi hans undersøgelsesmetode og behandlingsteknikker indgående. Teknikker, som de studerende undervises i den dag i dag.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar