Endnu to fysioterapeuter er udnævnt til professorer

Med Michael Rathleff og Kristian Thorborg er antallet af fysioterapeuter med professortitel oppe på 12.
To nye professorer skal forske i muskuloskeletale problematikker. Det drejer sig om Kristian Thorborg på foto og Michael Rathleff (lille foto nedenfor).

To fysioterapeuter kan nu smykke sig med professortitlen. Den ene er Michael Skovdal Rathleff, der siden 1. november har haft titel af professor i Sundhed i muskler og led ved Aalborg Universitet. Hans stilling er delt mellem Center for Almen Medicin og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, der begge hører under Aalborg Universitet.

Stillingen er finansieret gennem Aalborg Universitet, Center for Almen Medicin og midler fra Danske Fysioterapeuter.

”Efter udnævnelsen blev jeg spurgt, om jeg ikke glædede mig over at kunne bære professortitlen. Jeg svarede, at det ikke så meget var titlen, jeg var interesseret i, men mere de muligheder den gav mig,” fortæller Michael Rathleff.

Han håber, at hans professorat vil øge dialogen og samarbejdet mellem forskning og praksis. Han har inden udnævnelsen selv haft sin ugentlige gang i Fysioterapien på Aalborg Universitetshospital, hvor han blandt andet har vejledt unge studerende, der ønskede at få en forskningskarriere.

”Det er vigtigt, at forskerne ikke sidder i et elfenbenstårn, men at forskningen foregår i samarbejde med klinisk praksis. Det var faktisk en vigtig præmis for mig, da jeg sagde ja til stillingen,” forklarer Michael Rathleff, der er ansat i et såkaldt fuldt professorat uden tidsbegrænsning.

Hans forskningsgruppe vil især fokusere på at udvikle og teste behandlinger af de hyppigste muskuloskeletale smerter, som fysioterapeuter møder i klinisk praksis samt skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Dette vil ske i tæt samarbejde med Center for Almen Medicin.

Træning eller operation

Den anden nye professor er Kristian Thorborg, der fra årsskiftet kan kalde sig professor i ortopædkirurgi med særligt fokus på sport- og ortopædkirurgisk fysioterapi. Hans professorat er delt mellem Hvidovre Hospital og Københavns Universitet, som deler finansieringen af stillingen. Desuden støtter Dansk Selskab for Sportsfysioterapi også professoratet med et mindre beløb.

Kristian Thorborgs forskningsområde er især fokuseret på tre områder: Skulder, hofte og knæ, og med professoratet håber han at kunne kortlægge, hvem der har gavn af ikke-kirurgisk behandling, og hvem der har brug for en kikkertoperation.

”Mange patienter, der ikke behøver en operation, havner alligevel hos os på Ortopædkirurgisk Afdeling i Hvidovre, fordi man ikke rigtigt ved, hvor man ellers skal sende dem hen. Mange af dem vil muligvis få støtte udbytte af at få behandling gennem træning,” siger Kristian Thorborg.

Han håber, at behandlingsindsatsen samlet set bliver mere nuanceret, så flere eventuelt bliver henvist til træning, men også at fysioterapeuter bliver bedre til at sende dem, der har brug for operation, videre til den rette behandling.

Kristian Thorborg skal desuden forske i forebyggelse af idrætsskader hos børn og unge. Hans stilling er et femårigt klinisk professorat.

Begge professorer holder tiltrædelsesforelæsning i løbet af foråret 2020. Tiltrædelsesforelæsningerne vil blive annonceret på fysio.dk