Enighed om spisepause for statsansatte

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nu enige om, at betalt spisepause er en rettighed for statsansatte – medmindre andet specifikt fremgår af overenskomsten.
Foto: iStock.

Da der blev forhandlet nye overenskomster for offentligt ansatte i 2018 var den betalte spisepause (også kaldet ”betalt frokost”) for statsansatte en af de store uenigheder.

Det er slut nu.  For fredag nåede de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen frem til en fælles forståelse. Fremover har alle statsansatte ret til betalt spisepause – med mindre de er på en overenskomst, hvor det specifikt er aftalt, at der ikke er den rettighed.

Afgørelsen kan berøre fysioterapeuter, der underviser på blandt andet UC´erne.

”Vores statsansatte medlemmer har måttet leve med en ærgerlig og unødvendig usikkerhed. Jeg er rigtig glad for, at det hårde arbejde med at finde en løsning nu har båret frugt,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

To års usikkerhed

I oktober 2017 sendte Finansministeriet et brev til de faglige organisationer, hvori de skrev, at den betalte spisepause for medarbejdere i staten er udtryk for lokale kutymer på de enkelte arbejdspladser. En kutyme kan – i modsætning til noget, der er aftalt i en overenskomst - opsiges ensidigt.

Den udmelding gjorde den betalte spisepause til et centralt emne ved overenskomstforhandlinger for især de statsligt ansatte.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, er da også særdeles glad for den nye aftale.

”Det er glædeligt, at denne sag nu har fundet sin endelige løsning, så der ikke er tvivl om, at de statsansatte har ret til betalt spisepause. Jeg vil gerne kvittere for, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har vist sig villige til at finde en løsning på en sag, som stod og skyggede for det fremtidige samarbejde,” siger han i en pressemeddelelse.

Fælles løsninger

Også fra arbejdsgiversiden er der fokus på, at sagen har været skidt for samarbejdet.

”Det er afgørende, at medarbejderne og de faglige organisationer har tillid til den danske arbejdsmarkedsmodel og overenskomstsystemet. Det er nemlig medarbejderne og deres kompetencer, der er motoren i det danske samfund,” siger Skatteminister Morten Bødskov og fortsætter:

Set i det lys er jeg ekstra glad for aftalen mellem de faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den er mere end blot en løsning på udfordringerne med frokostpauserne. Aftalen er et klart signal om, at vi sammen kan finde fælles løsninger gennem respekt og dialog. Og det er netop dét, den nye start på området handler om. ”

På undervisningsinstitutioner, der hidtil ikke har planlagt arbejdet med en betalt spisepause, bliver det en overenskomstsikret rettighed fra 1. august 2020.

Der skal forhandles nye offentlige overenskomster i 2021.