Flere penge til kommunerne

Regeringen og KL har aftalt, at der bliver 2,2 milliarder kroner mere til kommunerne næste år. Der er ikke afsat specifikke beløb til sundhed – men kommunerne skal blandt andet forebygge mere.

Der bliver 2,2 milliarder kroner mere til velfærd i kommunerne næste år. Der er resultatet af en aftale som Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i dag har indgået. Ifølge de to parter kan de 2,2 milliarder både dække udgifterne til blandt andet flere ældre og give plads til udvikling.

I modsætning til tidligere år, er det ikke fastsat, hvordan kommunerne skal bruge pengene. Derimod er parterne enige om en række hensigtserklæringer om blandt andet det nære sundhedsvæsen.

Hos Danske Fysioterapeuter er der glæde over aftalen.

”For første gang i mange år følger der penge med de stigende udfordringer. Det er ikke en aftale, der løser problemerne, men det er et skridt i den rigtige retning,” siger formand Tina Lambrecht.

Flere jobs

Hun forventer, at aftalen vil betyde flere jobs til fysioterapeuter. Dels fordi fysioterapeuters kompetencer er efterspurgte, dels fordi der er fysioterapeuter at ansætte, mens der er udbredt mangel på sygeplejersker og sosu-assistenter.

”Det er jo en oplagt anledning til at se på, hvordan vi med vores kompetencer kan gå ind og løse opgaver på en ny og bedre måde. Det gælder ikke mindst i forhold til rehabilitering og forebyggelse, hvor vi i den grad har noget at byde på,” siger Tina Lambrecht.

Mere forebyggelse

Netop forebyggelse og det nære sundhedsvæsen fylder en del i aftalen. Det handler blandt andet om at sikre sammenhæng, undgå indlæggelser og skabe større lighed i sundhed gennem forebyggelse af blandt andet rygning og overvægt.

”Der er stort potentiale i at se mere på, hvordan vi forebygger og hjælper mennesker inden de står i alvorlige sundhedsproblemer. Det er afgjort også et område, hvor vi som faggruppe kommer til at byde ind,” siger Tina Lambrecht.