Fysioterapeuter er en ung faggruppe

Samlet set er fysioterapeuter og kliniske diætister de to yngste faggrupper med autorisation.
Foto: iStock

Der er stor forskel på, hvor mange gråhårede der er blandt faggrupperne i sundhedsvæsnet. Det viser tal fra Autorisationsregistret.

Mens tandlæger, tandteknikere og fodterapeuter har en gennemsnitsalder, der er tæt på 50 år, står det helt anderledes til hos fysioterapeuter.

Fysioterapeuter er med deres 41 år i gennemsnit blandt de absolut yngste autoriserede sundhedspersoner. Der er dog en enkelt faggruppe, der er en anelse yngre. De kliniske diætister er i gennemsnit cirka 1 måned yngre end fysioterapeuter. Mange mellem 20 og 30 år.

Samtidig er fysioterapeuter den faggruppe med flest i alderen mellem 20 og 30 år i arbejdsstyrken – næsten hver fjerde fysioterapeut er i den aldersgruppe. Den lave gennemsnitsalder og de mange unge blandt fysioterapeuter betyder, at kun 5 procent vil nå folkepensionsalderen inden 2025. For sundhedsfaglige som helhed er det 10 procent.

Gennemsnitsalder for sundhedsfaglige