Gå på opdagelse i neurologien

Har du brug for at få at pudset din neurologiske undersøgelse af eller er du bare nysgerrig og vil gå på opdagelse i neurologien, kan du bruge neurous.dk, der er udviklet af en række læger fra det neurologiske selskab.
Ny hjemmeside informerer om baggrunden for de forskellige dele af den neurologiske undersøgelse og giver anvisninger til den praktiske gennemførelse af den. Foto: iStock

En række læger fra Dansk Neurologisk Selskab uddannelsesudvalg står bag en helt ny hjemmeside, neurous.dk, der udelukkende har fokus på den neurologiske undersøgelse.

Hjemmesiden er ment som en guide til yngre læger, basislæger, studerende og andre interesserede. Den har som mål at informere om baggrunden for de forskellige dele af den neurologiske undersøgelse og give anvisninger til den praktiske gennemførelse af den.

Hjælp til den praktiske udførelse

Det er ikke altid let at undersøge og fortolke undersøgelsesresultater. Slet ikke når det handler om test af reflekser.

Omtalen af test af reflekser indledes med følgende citat fra neurologen Knud Haraldsen Krabbe:

"Jeg skal begynde med en advarsel til Dem, idet der næppe er noget punkt i den neurologiske klinik, hvor læger gør sig skyldige i så mange fejlgreb som ved reflexundersøgelsen og navnligt vurderingen af denne.”

Det er er måske årsagen til, at gennemgangen af de forskellige tests ledsages af et videoklip med demonstration af den enkelte test.

Svimmelhed, gang og koordination

Undersøgelse for svimmelhed og test af gang og koordination indgår i den neurologiske undersøgelse og omtales selvfølgelig også. Også her er det tanken at understøtte teksten med videoklip, men det har man endnu ikke nået alle steder.

Hvad angår svimmelhed anbefales testbatteriet HINTS (Head-impulse-nystagmus-test of Skew), der består af test af hovedimpuls, nystagmus og Skew deviation (dvs. patientens evne til at fiksere på en genstand igen efter kortvarigt at have haft tildækket øjet).

Alle test af koordinationen er visualiseret med videoklip. Her kan man blandt andet finde test af:  finger-næse-forsøg, diadokokinese og test af motoriske problemer som fx hviletremor, rigiditet og postural stabilitet.

Den patologiske gang hos fx patienter med Parkinsons Sygdom og patienter med hemiparese, ataktisk gang og gang med dropfod er beskrevet kort.

Dysartri med eksempler

På siden kan man desuden finde lydfiler med eksempler på dysartri. Ligeledes er forskellige symptomer på afficeret mental status beskrevet, herunder: neglekt, afasi og amnesi.

Har man brug for at få opdateret, hvilke konsekvenser skader på kranienerverne har, er det muligt at få en hurtig opdatering.

Gå på opdagelse i den neurologisk undersøgelse


Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar