Kommuner: Sundhedspulje åbner for ansøgninger

Der er nu åbent for ansøgninger til en pulje på 8,5 millioner kroner til kvalitetsudvikling på det kommunale område. Puljen er aftalt som del af overenskomstforhandlingerne.
Foto: iStock

Hvis du har en god ide til, hvordan man kan udvikle det nære sundhedsvæsen, så er der nu mulighed for at søge penge til prøve ideen af.

Som del af overenskomstforhandlingerne sidste år aftalte Sundhedskartellet med Kommunernes Landsforening at afsætte 8,5 millioner kroner til kvalitetsudviklingen. Der er de penge, det nu bliver muligt at søge. Puljen bliver muligvis endnu større, da restbeløb fra andre puljer bliver overført til denne.

Hvem kan få støtte?

Du kan søge, hvis du er ansat i en kommune på en af overenskomsterne mellem Sundhedskartellet og KL. Det er et krav, at der søges om midler fra puljen i samarbejde med den kommunale arbejdsplads, hvor projektet skal finde sted.

Puljen støtter kun projekter inden for disse to temaer:

  • Forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme og multisygdom samt den ældre medicinske patient.
  • Kommunale indsatser, der kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Sådan søger du

Puljen er åben for ansøgninger frem til 16. september 2019. Ansøgere kan regne med svar inden udgangen af 2019.

Læs om kravene for at få støtte samt en uddybning af temaerne

Har du spørgsmål, kan du sende en mail til Lone Vinhard på lvi@kl.dk eller Henriette Mie Hansen på hemh@kl.dk eller Charlotte Vinderslev på shk-cvi@sundhedskartellet.dk.