Kompetenceprofil skal bane vej for flere fysioterapeuter på skadestuerne

Der er udviklet en national kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion på skadestuer. Profilen skal sikre, at patienter bliver behandlet med samme høje kvalitet i hele landet og vise, at fysioterapeuter er kompetente til at løfte opgaverne i skadestuen.
En ny kompetenceprofil for fysioterapeuter på skadestuerne kan både sikre ensartet kvalitet i behandlingen og måske bane vejen for flere fysioterapeuter på skadestuerne i fremtiden. Foto: iStock.

Når patienter på landets skadestuer bliver undersøgt og behandlet af en fysioterapeut, skal de være sikre på at få ensartet og kvalificeret behandling, der lever op til de faglige standarder på området.

Derfor kontaktede et netværk af fysioterapeuter fra flere sygehuse Danske Fysioterapeuter for at få hjælp til at udarbejde en ”National kompetenceprofil for fysioterapeuter med funktion i skadestuen”.

Kompetenceprofilen kan bruges i forbindelse med rekruttering af fysioterapeuter til at varetage opgaverne, til videreuddannelse af fysioterapeuter på skadestuer og til at præcisere fysioterapeuters kompetencer for det øvrige personale på en skadestue og dermed bane vej for flere ansættelser af fysioterapeuter på skadestuerne.

Formand for Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi, overfysioterapeut på Slagelse og Ringsted Sygehuse, Rasmus Gormsen Hansen, tog initiativet til udarbejdelsen af en kompetenceprofilen.

”Jeg kunne se, at fysioterapeuterne her i Slagelse klarede sig rigtig godt på skadestuen, men at forsøg med at få fysioterapeuter til at løfte nogle af opgaverne på skadestuerne andre steder i landet havde sværere ved at komme i gang. Og det ikke altid med en faglig begrundelse. Kompetenceprofilen kan bruges til at vise, at fysioterapeuter med den rette efteruddannelse og erfaring kan varetage opgaver på skadestuerne”, siger Rasmus Gormsen Hansen.

Han håber, at lederne kan bruge den nationale kompetenceprofil til at ændre holdning hos beslutningstagerne fra "hvorfor der skal være fysioterapeuter på skadestuen" – til "hvorfor skal der ikke være fysioterapeuter tilknyttet".

Krav til både generel og specifik viden

Anbefalingerne i den nye nationale kompetenceprofil omfatter både de klinisk faglige kompetencer og de mere generelle kompetencer.

Fysioterapeuterne skal have solide kompetencer inden for undersøgelse og være i stand til at analysere og vurdere røntgenbilleder. De skal kunne diagnosticere akutte og subakutte skader i bevægeapparatet, der normalt hører ind under fysioterapeuters kompetenceområde.

Men fysioterapeuter skal også kende til triage-principper, være opdateret på hjertelungeredning og farmakologi som en del af interventionen.

”Når fysioterapeuterne er på skadestuen, kommer der også kritisk syge patienter ind. Det er ganske vist ikke fysioterapeuterne, der skal have ansvaret for denne patientgruppe, men de kan blive tilkaldt, hvis der er brug for hjælp. Derfor skal fysioterapeuterne også have et basalt kendskab til ABCDE-princippet (red.:luftveje, respiration, kredsløbet, neurologisk status og eksponering). Fysioterapeuten kan også risikere, at den patient, de står med, pludselig bliver dårlig og så skal de vide, hvordan situationen skal vurderes”, siger Rasmus Gormsen Hansen.

Ikke nok med faglighed

Men det er ikke nok at være fagligt dygtig og erfaren. Fysioterapeuterne på skadestuen skal også besidde særlige sociale kompetencer, være gode til at samarbejde med andre faggrupper og være omstillingsparate i den uforudsigelige hverdag, der er på en skadestue.

”Det er ikke de nyuddannede fysioterapeuter, der skal løfte opgaverne på skadestuen. Det skal være erfarne fysioterapeuter, der er vant til at håndtere de mere alvorlige situationer, der også er på skadestuen”, understreger Rasmus Gormsen Hansen.

Fysioterapeuterne vil også i nogle tilfælde få ansvar for at tilrettelægge det akutte patientforløb eller sende patienter hjem med genoptræningsplan. Disse opgaver forudsætter viden om sundhedslov og sundhedsaftaler og interne og eksterne samarbejdsaftaler.

Den nationale kompetenceprofil giver også anbefalinger om kurser, efteruddannelse og løbende supervision. Der lægges desuden op til at arbejdspladserne tilrettelægger et introduktionsforløb, hvor fysioterapeuterne blandt andet lærer både interne og eksterne samarbejdspartnere at kende.

Den nationale kompetenceprofil skal ifølge Rasmus Gormsen Hansen tilpasses de lokale forhold og de lokale aftaler, der er. Det er for eksempel ikke alle steder, at fysioterapeuterne får adgang til røntgenbilleder eller må udlevere smertestillende medicin.

Dansk Selskab for Akutmedicin og Sundhedsstyrelsen er positive

Den nationale kompetenceprofil har været i høring hos tre lægefaglige selskaber. Dansk Selskab for Akutmedicin er positive og bakker op om anbefalingerne. Dansk Ortopædkirurgisk Selskab har haft nogle kritikpunkter, som nu er indarbejdet i profilen, mens Dansk Selskab for Almen Medicin ikke mente, det var relevant at forholde sig til anbefalingerne.

Kompetenceprofilen er også blevet forelagt Sundhedsstyrelsen. Også her blev den godt modtaget. Nu håber Rasmus Gormsen Hansen, at den kommer i spil på landets sygehuse.

”Fysioterapeuter har i den grad vist deres berettigelse på skadestuen i Slagelse, jeg håber, de nye anbefalinger kan betyde, at flere fysioterapeuter får mulighed for at få opgaver på landets skadestuer”, siger Rasmus Gormsen Hansen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar