Mange flere specialister

På under to år er der næsten sket en fordobling af antal godkendte specialister og certificerede klinikere i fysioterapi.
Specialiseringsordningen er fysioterapeuternes mulighed for at målrette og dokumentere kliniske kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale. Dansk Selskab for Fysioterapi står bag ordningen, der skal understøtte den kliniske karrierevej. Foto: iStock

Sidst i 2017 relancerede Dansk Selskab for Fysioterapi specialiseringsordningen. Et af målene var, at flere fysioterapeuter skal have certifikat på deres specialiserede faglighed inden for et af de 10 fysioterapeutiske specialer.

Siden 2017 er antallet af ansøgninger og godkendelser steget kraftigt. 69 personer er blevet godkendt - heraf 14 som specialist (højeste niveau) og 55 som certificeret kliniker. Dansk Selskab for Fysioterapis mål er, at mindst 500 personer er godkendt under ordningen i 2025.

Med godkendelse på et af de to niveauer følger retten til at bruge titlen i sit arbejde som fysioterapeut og som afsæt for videre karriereudvikling.

Næste ansøgningsfrist er 1. september - se hvad det kræver

Giver kvalitetsstempel

I en tid, hvor der er fortsat øget fokus på kvalitet på sundhedsområdet er ordningen samtidig med til, at give fysioterapien et kvalitetsstempel, mener Lars Henrik Larsen, som er formand for Dansk Selskab for Fysioterapi.

”Vi ser i stigende grad, at både arbejdsgivere og patienter efterspørger specialister. Samtidig har mange klinikere haft lange arbejdsliv, hvor de har arbejdet hårdt og videreuddannet sig i årevis, uden at opnå officiel anerkendelse – også selvom de bliver kaldt eksperter af omverdenen,” siger han og fortsætter:

”Med ordningen får vi et værktøj, som synliggør fysioterapeuternes faglige ekspertise, og dermed hjælper både arbejdsgivere og patienter med at finde de fysioterapeuter, der har specialiseret sig i en særlig retning.”

Vigtigt med officiel anderkendelse

Også internt i professionen kan specialiseringsordningen styrke kvaliteten. Ud over de åbenlyse fordele ved at få synliggjort fysioterapeuters kompetencer, giver ordningen den enkelte fysioterapeut mulighed for at planlægge sin karrierevej på mere systematisk vis.

”Vælger man at blive certificeret kliniker eller specialist, får man en plan for karrierevejen. Du vil skulle overveje hvilke kurser, du søger, og hvilke valg du i øvrigt træffer, som kan understøtte din faglighed. Fysioterapeuter efteruddanner sig allerede ekstremt meget. Men vil man som fysioterapeut i spil på sundhedsmarkedet og i den stigende konkurrence, kræver det, at man kan dokumentere sin efteruddannelse,” siger Lars Henrik Larsen.

Tid til genansøgning for ”gamle specialister”

Den store interesse for ordningen har også ført til en vækst i det samlede antal af godkendte specialister og certificerede klinikere. I alt er der nu 170 personer, som har fået blåstemplet deres specialistkompetencer på et af de to niveauer.

På specialiseringsordningens hjemmeside kan du se en samlet oversigt over, hvem der er blevet godkendt og inden for hvilke specialer.

En godkendelse er gyldig i en periode på syv år, hvilket betyder at en stor del af de personer som er blevet godkendt tilbage i 2012 og tidligere skal skynde sig, at komme i gang med at genansøge. For at genansøge kræver det, at man har holdt sig opdateret på sit fagområde og som specialist kræver det også, at man fortsat kan dokumentere tilstrækkelig erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist to gange om året

Der er ansøgningsfrist to gange årligt, hvor den næste er den 1. september. Så hvis man har tid til overs i sin sommerferie og ellers opfylder kriterierne for at søge, så er der mulighed for at erhverve en godkendelse under specialiseringsordningen inden årets udgang.

Det er i sidste ende specialiseringsrådet, som er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi, som behandler de indkommende ansøgninger og som står for endelig godkendelse.

Læs mere om specialiseringsordningen