Medvind til direkte adgang

Politiken skriver i dag, at direkte adgang til fysioterapeuter vil løse mange af problemerne med mangel på praktiserende læger. Danske Fysioterapeuter er enige og har foreslået netop det til sundhedsministeren.
Direkte adgang til fysioterapeut kan gøre meget for at afhjælpe manglen på praktiserende læger. Mere end hver fjerde patient hos de praktiserende læger kommer på grund af smerter i ryggen, nakken, led eller hovedet. Foto: iStock

Hvis danskere, der har problemer med muskler og led, går til fysioterapeuten i stedet for til deres praktiserende læge, så vil det løse mange problemer. Det er kernen i en artikel, som Politiken bringer i dag.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har arbejdet for direkte adgang længe. Det er dejligt, når andre også kan se perspektiverne i det, fysioterapeuter kan gøre for patienterne,” siger formand Tina Lambrecht.

Netop direkte adgang var et af de konkrete forslag hun havde med, da hun i slutningen af januar var til møde med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Innovationsminister Sophie Løhde.

Læs artiklen hos Politiken

Mangel på praktiserende læger

Tina Lambrecht peger på, at der er udbredt mangel på praktiserende læger. Samtidig er smerter i ryggen, nakken, led og hovedet årsag til mere end hvert fjerde lægebesøg.

”Rigtig mange af de patienter vi taler om her, ville få en mindst ligeså god behandling hos fysioterapeuten og hvis bare halvdelen af de patienter i stedet behandles hos os, så kan det frigøre over 400 praktiserende læger. Det vil gøre rigtig meget for at afhjælpe manglen på læger,” siger Tina Lambrecht.

Hun understreger, at praktiserende læger er en rigtig dygtig faggruppe. Alligevel mener hun, at det vil være en klar fordel for patienterne med direkte adgang til fysioterapi.

”Vi ved, at fysioterapeuter er mindst ligeså gode til at følge kliniske retningslinjer på området og opdage patienter med kritisk sygdom. Det er jo ikke overraskende set i lyset af, at muskel/led er et absolut kerneområde for fysioterapeuter, mens det bare er et af mange områder, hvor praktiserende læger skal følge med,” siger hun.

Færre udgifter

Også på prisen er de udenlandske erfaringer positive. Det skyldes både, at der spares en omvej forbi lægen for dem, der alligevel skulle til fysioterapeut og at fysioterapeuter henviser mindre til unødvendige udredninger og billeddiagnostik.

”I en tid, hvor vi taler om at ændre sundhedsvæsnet, så er det jo oplagt at se på, hvad der rent faktisk har virket andre steder. Direkte adgang er indført og har givet gode resultater i Norge, Holland og England. Så virker det jo nok også her,” siger Tina Lambrecht.

Hvis fysioterapeuter overtager halvdelen af konsultationerne for patienter med muskel-/skelet-problemer, så vil det betyde hundredvis af nye jobs til fysioterapeuter.

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her også handler om arbejdspladser. Men når andre kan se ideen i det, så er det fordi, at fysioterapeuter her kan levere noget, der vil gøre vores sundhedsvæsen markant bedre for patienterne,” siger Tina Lambrecht.

Del eller udskriv artiklen
34 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kristian Skadhauge

  Jeppe Engberg Ladefoged.
  Det lyder fornuftigt - vi har et fag og et brand vi skal kæres om og ikke mindst patienternes sikkerhed inmente.
 • Jeppe Engberg Ladefoged

  Jeg vil ønske at danske fysioterapeuter forholder sig til en eller anden eksamen eller anden måde at sikre sig på at screeningen for røde flag er tilstrækkelig når patienten kommer direkte til os.
  Man kan jo risikere at komme til en helt nyuddannet, der uden klinikerfaring, har valgt at videreuddanne sig som zoneterapeut eller osteopat og man derfor får 20% fys/80% alternativ behandler tilgang til patienterne, og det kan potentielt set give nogle uheldige sager hvor alvorlige ting kan bliver overset.
  De nyuddannede er efter min erfaring ikke tilstrækkeligt klædt på til at vurdere behovet for lægehenvisning og for både patienter og behandler tænker jeg en eller anden form for kvalitetssikring er på sin plads.
 • Anders Karlsson

  Louise: Alle praktiserende fysioterapeuter ved når man skal sende patienten tilbage til lægen igen, hvis man finder noget mistænkeligt. Og det gør vi allerede. Og hvis dem på hinsiden kan, så kan danske fysioterapeuter også.
 • Louise Maria Nielsen

  Jeg tænker, at der tidligere har været en del fokus på at fysioterapeuten kan arbejde på lægeklinikker. Kunne det være ikke være en mulighed, der også ville sikre, at fysioterapeuten havde den nødvendige erfaring og uddannelse??
 • Anders Karlsson

  I Sverige behøves ikke nogen henvisning (remiss) fra læge til fysioterapi. Det er ikke nogen forskel i betalingen med eller uden henvisning. Man beregner at kunne spare 1 miljard SEK årligen: http://www.anpdm.com/newsletter/277951/41475A427748425F4771
  https://www.fysioterapeuterna.se/remissfritt
 • Jesper Christensen

  👍🏻
 • Mathias Frank Holmquist

  Hej Frank.
  Alle praktiserende skulle gerne have modtaget en mail i dag med spørgsmål til deres oplevelse af praksis. F. eks erfaringer med ydernummersystemet betydning, og andre forhold de oplever i deres hverdag. De indsamlede erfaringer skal bruges til at fokusere analysens videre arbejde, så det betyder meget, at man giver sine erfaringer videre.
  Mvh. Mathias Holmquist
 • Frank Vinge

  Til Mathias Holmquist med flere.

  Hvad er status på nedenstående, håber vi skal have en særdeles interessant debat om dette her på siden.  I næste uge starter analysedelen på ydernummersystemet, forsikringsforhold og de andre problemstillinger I oplever derude. Jeg vil kraftigt anbefale, at give jeres meninger til kende, og for nu glædes over, at det er vores alle sammens kompetencer, der positivt er på den politiske dagsorden.
  Det synes jeg er på tide!

  Mvh.
  Mathias Holmquist
  Medl. hovedbestyrelsen
  Medl. bestyrelsen for Frie Praktiserende Fysioterapeuter
 • Morten Topholm

  Kære Barbera Juen

  Tak for præciseringen. Jeg mener dog fortsat, som det også fremgår implicit af artiklen, at dette drejer sig om den direkte adgang som patienten kan få til fysioterapeut uden først at skulle omkring egen læge for at få tilskud fra sygesikringen.

  Det er vigtigt fordi patienterne hurtigere kan komme til fysioterapibehandling, og uden at belaste de praktiserende læger på et område hvor de idag ofte er mere stempelkontor for patienten, end egentlig udreder.
  Idag udstedes mange henvisning blot med "dolores dorsi" og uden yderligere fra ex egen læge, så det mener jeg godt at selv nyuddannede fysioterapeuter kan klare at stå model til, hvilket som du påpeger også bakkes op af autorisationsloven af 2007. Vi har kompetencerne fra grunduddannelsen. Derfor kan man da godt overveje turnusordning, eller en slags "beskikket fysioterapeut", uddannelse ligesom man kan blive "beskikket advokat" efter jurauddannelsen, for at blive endnu bedre.

  For fysioterapifaget er det vigtigt, fordi vi idag, hvis vi ser på forløbsprogrammer, nationale kliniske retningslinjer (NKR) o.l. pga. af det manglende tilskud, og selvom vi har autorisationen som bakker op om vores diagnosiceringsmæssige og diffentialdiagnostiske kompetencer, ikke betragtes af sundhedsvæsenet som en af sundhedsvæsenets indgange. Det betyder desværre i DJØF sprog, i policy sammenhænge (der hvor kridtstregerne bliver trukket), at vi heletiden betragtes som udførere på andres autoritet uanset autorisationsloven.

  Dette her kan løse denne alvorlige knast, til gavn for fysioterapifaget og for fysioterapeuters indplacering i det danske sundhedsvæsen, samt sikre vores autorisationsmæssige autonomi (i samarbejde med alle andre dygtige sundheds- og socialfaglige aktører). Derfor, absolut ja tak uden nogen som helst former for forbehold.

  Og det er godt for samfundsøkonomi og patienterne samtidig, så det er pareto optimalt for samfundet også - whats not to like?

  VH. Morten Topholm
 • Barbara Susanna Lydia Juen

  Kære Danske Fysioterapeuter, Siden ændringen af autorisationsloven (pr. 1. januar 2007), kan patienter gå direkte til fysioterapeut uden lægehenvisning og modtage behandling. Det er altså ikke noget nyt. Ud fra ovenstående artikel kunne man nemlig tro at det er noget nyt.
  Men det, som er nyt er at Sygesikringstilskudet følger med.

  Dvs der foreligger allerede en vis erfaring i Danmark med direkte adgang, men den er nok ikke dokumenteret.

  Men har man gjort sig tanker om hvem der må undersøge nye patienter? Skal en nyuddannet uden erfaring have mulighed for dette? Læger og kiropraktorer gennemgår en turnusordning, som giver en vis ballast. Er det virkelig nok at vi "bare" blev uddannet og der er ingen garanti, som sikrer patienten at fysioterapeuten også er fagligt kompetent. Hjemmesider er yderst taknemmelige, når en behandler skriver om det ene og andet.

  Hvordan foregår den direkte adgang i Norge, Sverige og England? Er det alle fysioterapeuter, som må undersøge? Er der begrænsninger hvor mange behandlinger en patient må få? Jeg kunne godt tænke mig at få mere præcis viden.

  Har man gjort sig tanken om hvad det kan koste faget, hvis bare nogle få fysioterapeuter laver noget dumt? Bare se på balladen med nogle fysioterapeuter, som var så dygtige at kunne punktere lungerne med deres akupunkturbehandlingerne! Jeg ved faktisk ikke om der i skrivende stund er en afklaring om vi er garanteret at vi må fortsætte med stikke i thoraks.

  Hvordan sikrer Regionen at økonomien overholdes? Hvis ydernummer systemet bliver afskaffet, hvad har Danske Fysioterapeuter og Regionen af tanker for de klinikker, som har investeret dyrt? Bl.a har disse klinikker skulle opfylde krav omkring placering og indretning af deres klinikker. Der drives ingen offentlige klinikker i eget hjem, som det ses blandt nogle fysioterapeuter uden overenskomst.

  Hvordan har man tænkt at privatpraktiserende fysioterapeuter kan få adgang til relevante journaloplysninger?

  Alt i alt en spændende proces, som sætter nogle tanker igang.
Se flere
Indsend kommentar