Næsten 16.000 medlemmer

Danske Fysioterapeuter har vokseværk. Det skyldes især, at der bliver flere fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter har nu 15.781 medlemmer. Vi er over 12.000 ordinære medlemmer og 3.000 studerende. Dertil kommer over 300 pensionistmedlemmer, knap 150 passive medlemmer og næsten 200 udlandsmedlemmer - herunder fysioterapeuter på Grønland og Færøerne. De fleste fysioterapeuter er beskæftiget i landets kommuner og i den private sektor.

I år 2018 dimitterede 766 medlemmer fra professionshøjskolerne i Danmark og kunne dermed kalde sig fysioterapeuter. I løbet af 2019 kom 93% af dem i beskæftigelse, størstedelen af de resterende 7% har været på barsel, orlov eller under videre uddannelse.

Som fysioterapeut har du flere muligheder for videreuddannelse, og i 2019 blev der tilføjet endnu en uddannelse til listen over kandidatuddannelser for fysioterapeuter: Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.

118 medlemmer har i løbet af 2019 afsluttet en akademisk uddannelse. Dermed er der i alt 1.090 medlemmer, som har afsluttet en master-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse.

Fordeling af medlemmerne

Lagkagediagram der viser fordeling af medlemmer på ansættelsesområder

Rettelse: Den 12/12 blev fordelingen i en julemail opgjort. De studerende blev imidlertid talt med som statsansatte, hvilket gjorde denne gruppe uforholdsmæssig stor. Fejlen er rettet i denne nyhed.