Nogle psykiatriske patienter har brug for en intensiv behandlingsindsats

Patienter med komplekse problematikker indlagt på voksenpsykiatriske afdelinger skal fremover tilbydes en mere intensiv og målrettet behandlingsindsats af et tværfagligt team. Det fremgår af nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Fysioterapeuter skal ifølge Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i højere grad inddrages i behandlingen af psykiatriske patienter med særlige komplekse problematikker (foto: iStock).

Patienter med psykiske lidelser og særlige komplekse problemstillinger, hvor man ikke har opnået en tilstrækkelig effekt med den nuværende behandling under indlæggelsen, skal tilbydes en mere målrettet og mere intensiv behandlingsindsats under indlæggelsen. Det fremgår af nogle nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Centralt i det nye behandlingstilbud for denne særlige patientgruppe er en intensiv psykiatrisk sygepleje, øget adgang til speciallæge og kontinuerlig inddragelse af andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og psykologer.

Fysioterapeuternes rolle

Den intensive behandling skal foregå i de eksisterende afsnit, så det er muligt at trække på det personale, der allerede er på afdelingen. Det tværfaglige team skal ifølge anbefalingerne mødes minimum en gang i døgnet og drøfte og vurdere behandlingsplan.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter skal medvirke i den tværfaglige vurdering af patientens behov. Terapeuterne skal med deres behandling blandt andet være med til at berolige patienterne med f.eks. kropsterapi, sanseintegration og dæmpning af arousal.

Det er også terapeuternes opgave at identificere meningsfulde aktiviteter, der kan tilbydes patienterne.

Særlige kompetencer

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personale, der står for den intensive behandlingsindsats, skal have særlige kompetencer og længerevarende erfaring med denne gruppe patienter.

Personalet skal herudover være erfaren inden for konflikthåndtering.

Implementering af anbefalingerne

Formålet med anbefalingerne er at styrke og målrette behandlingsindsatsen for en særlig gruppe patienter i psykiatrien ved at sætte rammerne for den intensive indsats.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger henvender sig til beslutningstagere, ledere og andre, der skal implementere intensiv behandling i den regionale psykiatri.

Det anbefales, at Sundhedsstyrelsen følger arbejdet med at implementere den intensive behandlingsindsats i psykiatrien.

Arbejdsgruppen

Det er en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, der står bag anbefalingerne. I arbejdsgruppen deltog fysioterapeut Irene Smith Lassen udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Læs mere om anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport ”Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse”