Nu kan du blive leverandør af genoptræning efter lov om frit valg

Den kommunale genoptræning skal gå i gang senest syv dage efter en patient er blevet udskrevet med en genoptræningsplan i hånden. Ellers kan patienten benytte sig af en privat leverandør. Nu åbner hjemmesiden, hvor man som privatpraktiserende fysioterapeut kan søge om at blive leverandør.
Foto: iStock

Længe før lov om frit valg til genoptræning trådte i kraft i sommeren 2018 har Kommunernes Landsforening (KL) og Frit Valg Service arbejdet på at etablere det aftalegrundlag, der skal til for at realisere lovens formål: At patienter, som skal vente længere end syv dage på at påbegynde genoptræning i deres egen kommune kan vælge at genoptræne i privat regi.

Arbejdet er nu nået så vidt, at privatpraktiserende fysioterapeuter – med og uden ydernummer – kan søge om at blive godkendt som leverandør. Det sker på mingenoptræning.dk, hvor man blandt andet kan læse nærmere om de krav, man skal leve op til og indgive sin ansøgning.

Startskuddet lyder i februar

Frit Valg Service, der står bag ansøgningsportalen, meddeler at man som leverandør kan forvente at få vurderet sin ansøgning indenfor to uger. Frit Valg Service regner samtidig med, at borgerne får adgang til at vælge mellem godkendte aktører fra midt i februar. Så hvis du vil med på vognen fra første færd, bør du indgive din ansøgning inden udgangen af januar.

Frit Valg Service behandler dog løbende ansøgninger fra potentielle leverandører og de forventer at gennemføre ugentlige opdateringer af den oversigt, som borgerne kan bruge, hvis de vil vælge en privat leverandør.

Del eller udskriv artiklen
7 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Hej Eva

  Jeg tror, at det er bedst, at du stiller spørgsmål til selve ansøgningsmaterialet til FritValgService, så du ikke ender med at få forskellige svar fra dem og os. Det er FritValgService, som behandler ansøgningerne. Derfor er du bedre stillet, hvis det er dem, der svarer på den slags spørgsmål.

  Du kan skrive til dem på info@mingenoptraening.dk.

  Med venlig hilsen

  René Andreasen
  Politisk konsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Eva Majvig Andersen

  Hejsa,
  Jeg ville gerne lige vide hvad disse to er: SOR -adgang og autosiations kode. Som registreret selvstændig praktiserende fysioterapeut med CVR nr. med egen lille en mands klinik er disse to betegnelser desværre ikke noget jeg har stiftet bekendtskab med før. Jeg har været praktisernede fysioterapeut i 20 år blandt andet på klinik med ydernr. og mener at en genoptræning af borger i eget hjem eller i naturen kunne være et godt alternativ til nogle af de ydelser der gives på de lidt større klinikker i nærheden.
  Mvh Eva Majvig Andersen
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Hej Søren

  Der er ikke afsat nogen økonomisk ramme til de praktiserende fysioterapeuter. Ikke mindst, fordi det er usikkert, hvor mange borgere, der får adgang til det frie valg, da det først træder i kraft, når/hvis kommunen ikke kan igangsætte genoptræning inden for syv dage.

  Det fremgår samtidig af den rammeaftale, som KL/Fritvalgsservice stiller til rådighed, at de ikke kan sige noget om, hvor mange patienter/borgere man kan forvente at få som eventuel leverandør.

  Du kan se mere om kravene til potentielle leverandører ved at oprette en profil på mingenoptræning.dk, hvilket giver adgang til de dokumenter, der ligger til grund for en eventuel aftale som leverandør.

  Med venlig hilsen

  René Andreasen
  Politisk konsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Søren Poulsen

  Hvad er den økonomiske ramme for dette tilbud for praktiserende Fysioterapi?
 • Sune Krogh Hansen

  Hvis man arbejder i en kommune som ønsker at tilbyde sine borgere frit valg.
 • Mads Lythje

  Kære Peter,

  Kontrakten er udarbejdet af FritValgService, som er blevet sat på opgaven af KL. Danske Fysioterapeuter ville gerne have været part i forhandlingerne om disse kontrakter, og vi bød os da også til i den forbindelse. Det gjorde vi selvfølgelig, fordi vi gerne ville have medvirket til at sikre en større grad af ligeværdighed i kontrakten, men KL ønskede ikke en forhandlingsløsning.

  I forberedelserne har der været afholdt diverse work-shops med deltagelse af nogle praktiserende fysioterapeuter, som således har givet relevant input. Herudover modtog Danske Fysioterapeuter udkast til kontrakt med bilag til høring – hvor vi have en frist på én uge – kort før jul. I den forbindelse problematiserede vi bl.a. honorarernes størrelse og betalingsvilkårene.

  Med venlig hilsen

  Mads Lythje
  Forhandlingsleder, cand.jur.
 • Peter Lehn Petersen

  Har Danske Fysioterapeuter haft nogen indflydelse på betingelser i kontrakten, krav til genoptræningsstedet og priserne at gøre?

  For mig at se stilles der store(og til dels urimelige) krav til, hvad leverandørerne(fysioterapeuterne) skal leve op til, og hvad Fritvalgsservice kan kræve af diverse dokumentation og kan stille os til regnskab for, hvorimod Fritvalgservice(og kommunen) stort set ikke har nogen forpligtelser overfor os leverandører.

  Ligeledes ser det heller ikke ud til at betalingen står mål med de samlede krav til, hvad leverandøren skal levere(f.eks ingen betaling for udeblivelse, udlån af rekvisitter, rapportskrivning og adm. af genoptræningsplaner)
Indsend kommentar