Ny kandidatuddannelse for fysioterapeuter på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet vil uddanne specialister i det muskuloskeletale system med tæt kontakt til den kliniske virkelighed.
Uddannelsen er bygget op, så kontakten til den kliniske virkelighed hele tiden spiller en rolle i undervisningen. Foto: Colourbox.

Seksogtyve studerende sad klar i klasseværelset, da Aalborg Universitet i tirsdags for første gang begyndte undervisningen på en ny kandidatuddannelse i fysioterapi. Den fokuserer på det muskuloskeletale system og vil uddanne fremtidens kliniske specialister og forskere på området.

”Det er et stort samfundsmæssigt problem, at flere og flere danskere har problemer med bevægeapparatet. Vores kandidatuddannelse vil give sundhedssystemet nye kompetencer til at tage bedst muligt hånd om den patientgruppe,” siger Mette Dencker Johansen, der er studieleder på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Hun beskriver uddannelsen som et svar på en tendens i sundhedssystemet, hvor fysioterapeuter overtager opgaver fra læger og andre sundhedsfaglige grupper, og kravet til specialviden stiger. Den er altså ikke et oplagt skridt mod en ny jobtitel som chef eller konsulent, men tværtimod en mulighed for at fordybe sig i et hjørne af den praktiske virkelighed.

”De studerende kan forvente at blive specialister, der selv varetager udredning og behandling af patienter på et højt niveau, og som samtidig har kompetencerne til at udvikle og forske inden for området,” siger Mette Dencker.

Forskningsarbejde i virkeligheden

Uddannelsen er bygget op, så kontakten til den kliniske virkelighed hele tiden spiller en rolle i undervisningen. Underviserne tæller derfor også personale fra Aalborg Universitetshospital, ligesom underviserne har en række forskellige fagligheder fra fysioterapeuter og læger til psykologer og farmaceuter. Derudover vil klinisk arbejde, inddragelse af cases og praktiske workshops få plads i undervisningen, sideløbende med mere klassisk holdundervisning og forelæsninger.

På hvert af uddannelsens fire semestre vil der derfor også være et større projektarbejde, hvor de studerende arbejder med at løse et problem fra virkeligheden, for eksempel i samarbejde med en kommune eller et hospital. Et eksempel kunne være, at en kommune ønsker at forbedre deres genoptræningstilbud, men mangler viden eller resurser til at føre det ud i livet. Opgaven for de studerende bliver at sætte sig ind i relevant forskning på området, afdække hvor den ikke giver tilstrækkelige svar og derefter foreslå nye løsninger, som bygger på både teoretisk og empirisk viden.

”De studerende kommer også til at lære, hvad man gør, når patienterne ikke opfører sig som teorien foreslår, eller når man har modstridende eller paradoksale observationer. Dermed bliver de trænet i forskningsarbejde samtidig med, at de får lov til at arbejde med problemstillinger fra den virkelighed, de efterfølgende kan komme til at arbejde i,” siger Mette Dencker.

En ny måde at være fysioterapeut på

Hvordan arbejdsmarkedet vil tage imod de kommende kandidater, er af gode grunde svært at svare på, eftersom de først lige har haft første skoledag. Læser man under menupunktet ’Job & Karriere’ på Aalborg Universitets hjemmeside, kvalificerer uddannelsen til klinisk arbejde i det private og offentlige, men også til kvalitetssikringsarbejde og implementering af nye metoder på en arbejdsplads, ligesom den forbereder de studerende til Ph.d.-studiet.

Måske er de studerendes kommende stillinger slet ikke opfundet endnu, foreslår Mette Dencker.

”Som det er nu, følger en fysioterapeut typisk en patient gennem et helt sygdomsforløb. Men måske skal fysioterapeuter med en specialistuddannelse i fremtiden have en anden funktion. For eksempel som krumtap i et samarbejde mellem flere fysioterapeuter eller en tværfaglig indsats,” siger hun.

”Det er op til de nyuddannede specialister og arbejdspladserne at forme jobbet i fællesskab. Vi håber, at der vil være bred opbakning til at udnytte de nye kompetencer, dimittenderne kommer ud med om to år.”

Læs mere om uddannelsen på Aalborg Universitets hjemmeside

Indsend kommentar