Ny sundhedsteknologi vil ændre fremtidens sundhedsvæsen

En lang række nye sundhedsteknologier udvikles i disse år, der kan hjælpe med at forebygge, diagnosticere og behandle sygdom. En ny hvidbog sætter fokus på udviklingen og opfordrer sundhedsvæsenet til at tage de nye teknologier til sig.
Illustration: iStock.

Den demografiske udvikling med flere ældre, flere borgere med kroniske lidelser og udvikling af nye behandlingsmetoder sætter sundhedsøkonomien under pres.

Samtidig er der gang i udviklingen af nye sundhedsteknologier, der kan afhjælpe nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.  Alligevel oplever virksomheder, der er i gang med at udvikle disse teknologier, at der er en vis træghed, når det handler om implementering.

Det fremgår af en ny hvidbog udgivet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI; artificial intelligens) indgår i mange af de nye sundhedsteknologiske løsninger og den nye hvidbog har taget fokus på AI til at forebyggelse, diagnosticering og behandling og opfølgning. Nu handler det om at sundhedsvæsnet gør sig parat til at implementere den nye teknologi og deltager i udviklingen af den.

Danmark er ifølge hvidbogen nået langt på området og bør derfor påtage sig førerrollen.

Invitation til workshops

Da udviklingen og implementering af teknologi kræver samarbejde mellem virksomheder, myndigheder, hospitaler og forsknings- og udviklingsmiljøer inviterer Akademiet for de Tekniske Videnskaber til en række workshops i løbet af 2019-2020.

Læs mere om workshops i hvidbogen ”Bedre sundhed med AI?”

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar