Ny tværprofessionel master i neurorehabilitering

Fysioterapeuter kan sammen med andre sundhedsprofessioner nu tilmelde sig en ny to-årig deltidsmasteruddannelse inden for neurorehabilitering på Københavns Universitet. Studiestart er i september 2020.
Ny masteruddannelse i neurorehabilitering har studiestart i september 2020. Foto: iStock.

I de senere år er der kommet viden, der fordrer en ny tilgang til rehabiliteringen af patienter med neurologiske lidelser. Det er især den nye forskning om neuroplasticitet, der lægger op til en ændring i dele af den eksisterende neurorehabilitering.

”Neurovidenskaben er et forskningsområde i rivende vækst og åbner for nye evidensbaserede behandlingsmetoder til at erstatte tidligere metoder anvendt indenfor neurorehabiliteringen”, siger fysioterapeut og ph.d. Jakob Lorentzen.

Han har sammen med professor og læge Jens Bo Nielsen taget initiativ til en ny masteruddannelse, der er tilrettelagt som et toårs deltidsstudie. Studiet udbydes fra Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab.

Uddannelsen skal ændre praksis

Adskillige fysioterapeuter kender Jakob Lorentzen og Jens Bo Nielsen fra Danske Fysioterapeuters kurser og temadage om neurorehabilitering. De har længe overvejet, hvordan den nye viden for alvor kom til at præge praksis.

”Det er vores mål, at uddannelsen skal være med til at ændre praksis. Der er brug for at kunne komme mere i dybden, end man kan nå på kurserne, derfor vælger vi at udbyde en masteruddannelse. Det bliver et forløb, hvor man skal lære om hardcore neurofysiologi og fysiologi generelt og lære at omsætte den viden, så den bliver klinisk anvendelig, ” forklarer Jakob Lorentzen.

Og netop den kliniske anvendelighed ligger de to hovedundervisere på uddannelsen, Jakob Lorentzen og Jens Bo Nielsen, stærkt på sinde.

Der arbejdes ud fra tilgangen om blended learning, hvor teori og praksis følges ad. Den teoretiske viden suppleres med en lang række cases, som de studerende på masteruddannelsen kan relatere sig til.

Uddannelsen er tilrettelagt, så alle kan være med, også dem, der har fuldtidsarbejde. Hvert modul indledes helt traditionelt med to dages undervisning og forelæsninger på Københavns Universitet. Herefter foregår resten af modulet i et e-læringsforløb, der afsluttes med en opsamling og en eksamen”, fortæller Jakob Lorentzen.

Hvis man ikke vil give sig i kast med en hel masteruddannelse, er det muligt at indskrive sig for et eller flere af modulerne.

Ud over Jakob Lorentzen og Jens Bo Nielsen, der bliver gennemgående undervisere på uddannelsen, vil der være andre danske og udenlandske eksperter, der står for undervisningen.

Multidisciplinær tilgang

Masteruddannelsen henvender sig til alle professioner, der varetager neurorehabilitering, og det er ifølge Jakob Lorentzen en styrke.

”Den nye viden om neuroplasticitet har betydning for hele den tværfaglige gruppe, der indgår i neurorehabiliteringen. Vi håber, at der både kommer fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer og læger. Det er en styrke for uddannelsen, at hver især kommer med en stærk faglighed. Derfor er det også et krav for at blive indskrevet til uddannelsen, at man har arbejdet i mindst to år inden for neurologien”, siger Jakob Lorentzen.

Den specialiserede neurorehabilitering på sygehuse og specialinstitutioner er opbygget med et team af fagpersoner omkring den enkelte patient. Denne tilgang viser sig at være væsentlig for patienternes udbytte af rehabiliteringen og bør også implementeres i den almene rehabilitering i kommunerne, mener Jakob Lorentzen.

Den nye uddannelse vil give de studerende en forståelse af deres egen og de øvrige professioners rolle i neurorehabiliteringen, hvilket kan få en positiv betydning for samarbejdet omkring patienterne og være med til at gøre overgangen mellem rehabilitering på sygehuset og i kommunen så lempelig som muligt.

Læs om den nye master i neurorehabilitering på Københavns Universitets hjemmeside

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Derek Curtis

  Tillykke med det - der har manglet muligheder for videnskabelig baseret videreuddannelse i tværfaglig neurorehabilitering - jeg er sikker på at kurset vil gavne rigtig mange af vores kollegaer og ikke mindst vores patienter!
 • Birgitte Berg Nielsen

  Det lyder super spændende. Håber der er arbejdspladser, der vil prioritere og har råd til at sende terapeuter afsted!
 • Kristian Thorborg

  Rigtig spændende mulighed for videnskabelig funderet videreuddannelse, med relevans for praksis - godt gået.
 • Christina Andersen

  Det ser utrolig spændende ud - tak for jeres indsats :-)
Indsend kommentar