Nye anbefalinger til arbejdsmiljørådgiveren

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udgivet en pjece med anbefalinger, der skal styrke rådgivningen om forebyggelse af smerter i muskler og led på arbejdspladserne.
Det er ikke nok bare at rådgive om bedre ergonomi, hvis man som arbejdsmiljørådgiver skal være med til at nedbringe eller forebygge smerter i bevægeapparatet på arbejdet. En flerstrenget indsats er nødvendig. Foto: iStock.

Man ved, at der er en sammenhæng mellem dårlige arbejdsstillinger, mange løft og psykosociale faktorer som jobtilfredshed, manglende jobkontrol og støtte fra kolleger og smerter i bevægeapparatet. Men når det kommer til, hvordan man forebygger smerterne, har der manglet viden om, hvilke tiltag, der er effektive.

En gruppe forskere og fagpersoner har udviklet anbefalinger til, hvordan med afsæt i den eksisterende forskning og best practice kan rådgive arbejdspladserne om forebyggelse af smerter i muskler og led.

Anbefalingerne henvender sig til arbejdsmiljørådgivere, som arbejder med smerter i muskler og led og som hjælper med at gennemføre organisatoriske indsatser og er publiceret som et katalog, der kan downloades fra NFA’s hjemmeside.

Mange har smerter

150.000 danskere var i 2018 begrænsede i deres arbejde på grund af smerter. Generelt lider flere kvinder end mænd af smerter og jo ældre man bliver jo flere smerter.

Mindst 20 procent af medarbejderne i hver branche har smerter hver uge med ansatte i IT og telekommunikation med færrest smerter og slagteriarbejdere med flest, fremgår det af kataloget.

Bedst effekt af flerstrengede indsats

Der er sparsom videns for at enkeltinterventioner er effektive til at forebygge eller reducere smerter i skuldre, arme, hænder eller ryg. Der er på nuværende tidspunkt kun evidens for at styrketræning på arbejdspladsen forebygger smerter i nakke, skuldre, arme og hænder.

Husker man at bruge hæve-sænkebordet er der moderat evidens for effekt på smerter i ryggen.

Der er primært effekt, hvis man tilbyder en flerstrenget indsats med både træning/øvelsesterapi, arbejdspladsjusteringer og patienthåndtering/uddannelse/supervision.

Man skal desuden som rådgiver være opmærksom på, at de psykosociale faktorer spiller en vigtig rolle i udviklingen af smerter i bevægeapparatet.

Den gode proces i arbejdsmiljørådgivningen

Hvordan skal man som rådgiver sikre sig, at de interventioner, der sættes i gang, rent faktisk bliver implementeret og får effekt?

Det har de nye anbefalinger også et bud på. Det vigtigste er, at rådgivningen er helhedsorienteret, der skabes en god aftale og relation med virksomheden, og at virksomheden inddrages i processen.

Kataloget med anbefalinger kommer ind på arbejdsmiljørådgivningens værdikæde, aftale-, analyse- og implementeringsfasen og giver inspiration til konkrete metoder i hver fase.

Download kataloget ”Anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen”

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar