Nye løntal – så meget tjener din kollega

Lønberegneren er nu opdateret med de seneste løntal. Klik ind og se, hvad andre fysioterapeuter i samme type stilling får af løn, pension, ferie og meget mere.
Foto: iStock

Fra i dag kan du klikke dig ind på en opdateret version af Danske Fysioterapeuters Lønberegner 2019. Her kan du se, hvad andre i samme type stilling som din får i løn, og hvor mange der for eksempel har betalt frokost og efteruddannelse, der også er dele af den samlede pakke, når man skal sammenligne sine vilkår med andres.

Generelt er billedet at privatansatte oftere får erhvervsskade- og sundhedsforsikring, mens telefon og smartphones oftere indgår blandt de statsansattes personalegoder.

Størst lønforskelle i det private

I tabellen nedenfor viser, hvor stor forskel der typisk er på lønnen inden for de forskellige ansættelsesområder. Spredningen er et udtryk for, hvor tæt personerne inden for hver gruppe placerer sig på gennemsnitslønnen. Er spredningen stor, er der flere med lønninger, som tjener langt mere og langt mindre end gennemsnittet.

De klart største lønforskelle blandt de fem grupper findes hos gruppen af privatansatte på individuel kontrakt.

Tallene viser også, at lønforskellene blandt privatansatte på overenskomst er større end blandt de offentligt ansatte.

Basiskontrakterne slår igennem for de privatansatte

Arbejdsgivere og lønmodtagere/lejere har i foråret 2019 forhandlet en aftale om basiskontrakter for fysioterapeuter ansat på individuelle kontrakter i praksissektoren. Basiskontrakterne indeholder krav til løn, ferie mv. for denne gruppe af fysioterapeuter.

Resultaterne fra lønundersøgelsen viser, at 20% (52 respondenter) af de privatansatte på individuel kontrakt modtog en samlet løn (inkl. pension) på under 30.000 kroner i september måned, og at 10% (12 respondenter) af privatansatte på individuel kontrakt med mindst tre års anciennitet modtog en samlet løn (inkl. pension) på under 31.000 kroner i september.

Det er under de beløb, der er fastsat i basiskontrakterne. Basiskontrakterne indeholder imidlertid en overgangsordning, der betyder, at minimumslønnen først er trådt i kraft den 24. september 2019. Det er derfor for tidligt med sikkerhed at sige, om aftalerne er brudt i de konkrete tilfælde.

For at afklare om det er tilfældet, vil Løn og Forhandling i den kommende tid tage personlig kontakt til alle de medlemmer, der har angivet lønninger under det aftalte niveau.

Er du selv i tvivl om dine vilkår lever op til kravene fastsat i basiskontrakterne, kan du tage kontakt til Løn og Forhandling på tlf. 3341 4620 og mail ansat@fysio.dk.

Det går den rigtige vej

Hos sektionen for arbejdsgivere opfordrer formand Morten Graversen til tålmodighed.

”Det er for tidligt at sige, om der er et problem. Indtil videre kan vi kun se, at det går den rigtige vej,” siger han og fortsætter:

”Vi har lovet hinanden at holde fokus på overholdelsen af kontrakterne, og hvis der er et problem, vil vi selvfølgelig sætte os sammen og kigge på det.”

Samme toner lyder fra Tine Hasselbrinck Madsen, som er formand for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

”Jeg glæder mig over, at vi har fået sat en bundlinje. Hvis der er sager, så må nævnet afgøre det, så vi får hevet alle med op over bundlinjen,” siger hun og fortsætter:

”Hvis nogen ligger under de nye mindstelønninger, så kan jeg kun opfordre til, at de henvender sig, så vi kan få gjort noget ved det.”

Forholdene blandt privatansatte er forbedret

Selvom Lønundersøgelsen er gennemført inden overgangsperioden udløb, så var der allerede klare tegn på forbedringer. Hvor det i september 2018 var 32%, der tjente under 30.000 kroner inklusiv pension, så var det i år 20%.