Nyt review på rygområdet underbygger eksisterende praksis

Et review om behandling af lænderygbesvær bekræfter kendt viden - nemlig at man ved langvarige lænderygsmerter kan overveje at tilbyde manipulationer eller mobilisering og gerne som en del af et forløb. Der er fri adgang til artiklen, der giver klinikerne et hurtigt overblik.

Det kan i nogle tilfælde være relevant at tilbyde manuel behandling i form af manipulation eller mobilisering til patienter, der har lidt af rygbesvær i længere tid. Den manuelle behandling kan føre til bedre funktion i ryggen og gøre det lettere for patienterne at bevæge sig. Øvelser og træning har derimod en bedre effekt på smerterne. Det fastslår en gruppe forskere, der har opdateret et Cochrane review fra 2011.

Deres konklusion lyder: Manipulation og mobilisering af ryggen giver en lille men klinisk relevant bedre effekt end andre anbefalede interventioner på rygfunktion hos patienter med kroniske rygsmerter, men effekten holder ikke ud over den første måned.

Når det handler om smerter, er der til gengæld en større effekt af de interventioner, som normalt anbefales i de internationale retningslinjer på området, om end der også her er tale om små effekter, der holder sig inden for de første måneder til halve år.

Det fremgår blandt andet af en ny litteraturgennemgang publiceret i British Medical Journal i marts i år. Artiklen er en kortere version af et kommende og mere detaljeret Cochrane-review.

Reviewet er gennemført af samme forfattergruppe som det tilsvarende Cochrane-review fra 2011.

Manuel behandling vs træning, rådgivning og medicin

Studierne, der indgår i gennemgangen, har sammenlignet effekten af ”Spinal manipulative Therapy”, det vil sige manipulationer og mobilisering med anbefalede og ikke-anbefalede interventioner.

Med anbefalet interventioner menes behandling og håndtering, der anbefales i de engelske, amerikanske og hollandske retningslinjer (fx øvelser, medicin og rådgivning). Derudover har forskerne set på effekten i forhold til andre ikke anbefalede behandlingstilbud som massage, ingen behandling, at se tiden an, eller el-terapi.

Konklusionen på gennemgangen er, at ingen enkeltinterventioner har afgørende effekt på smerter og funktion, hvis der måles på længere sigt. På kort sigt er der en lille effekt af både manuel behandling og de normalt anbefalede interventioner på smerte og funktion.

Forskerne konkluderer, at manipulation og mobilisering stort set har samme effekt som de øvrige anbefalede interventioner til langvarig rygbesvær, omend denne behandling på kort sigt giver en lidt bedre effekt på funktion.

Konsekvens for klinikerne

Forfatterne til reviewet giver klinikerne følgende budskaber med på vejen: Manipulation og mobilisering kan gives som enkeltstående intervention, men vil ofte tilbydes som en del af et forløb, hvor der indgår træning eller ved at kombinere den i en ”pakke” med standard behandling, som anbefalet i de nyeste nationale retningslinjer for lænderygbesvær.

Forfatterne mener dog, at det er vigtigt, at den passive behandling ikke får lov til at stå alene, men at patienterne får aktive behandlinger og redskaber til at tage kontrol over deres forløb.

Intet nyt under solen

”Så fik vi igen bekræftet det, vi godt vidste, nu har vi blot fået de nyeste referencer med. Tidligere var anbefalingerne: man kan overveje manipulation eller mobiliseringsbehandling til personer med kronisk lænderygbesvær (engelske og danske anbefalinger), som en del af behandlingspakken. Tidligere reviews har vist stort set ens effekter af øvelser og træning. Og det er den samme konklusion forfattergruppen når frem til igen – så ingen overraskelser”, siger fysioterapeut og professor Per Kjær.

Hvor der måske ikke er så meget nyt at hente for klinikerne, mener Per Kjær, at styrken i det nye review ligger i anbefalingerne til forskerne.

”Forskerne i dette review stiller spørgsmålet, om vi virkelig behøver flere randomiserede kliniske undersøgelser, som viser uendelig små effekter. Deres anbefaling er, at der ikke skal gives flere penge til denne type af små studier, men derimod til studier, der går tættere på praksis, hvor tilbuddet til patienten ofte består af flere forskellige elementer. Og så er der stadig brug for store studier, der ser på subgrupper, og hvem der profiterer af hvilke interventioner”, siger Per Kjær.

Uønskede sideeffekter af behandlingen

Forskerne har i reviewet desuden undersøgt, om der er rapporteret skader i forbindelse med manuel behandling. Desværre er litteraturen stadig mangelfuld, så det er svært at give et entydigt svar på dette. Ud fra den foreliggende litteratur konstaterer de, at der ofte er positive følgevirkninger og sjældent negative.

Da der er registeret uønskede sideeffekter, anbefaler forskerne, at behandlerne gør patienterne opmærksom på risikoen ved behandling med manipulation og mobilisering.

Let læst og frit tilgængelig

Med publicering af artiklen i BMJ har det været forfatternes ønske at give klinikerne en mulighed for let at orientere sig i resultaterne af litteraturgennemgangen.

Artiklen giver klare anvisninger til klinikere og forskere. Hele litteraturgennemgangen vil senere foreligge i sin fulde version i Cochrane-databasen.

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Peter Thinggaard

    Den her kommentar er værd at læse. Det er ikke sort/Hvidt.

    https://edzardernst.com/2019/03/update-on-spinal-manipulation-for-back-pain-confirms-it-is-not-the-treatment-of-choice/
Indsend kommentar