Nyt videnscenter skal styrke udredning og behandling af osteoporose

Ensrettede tilbud, styrket kommunikation og tidlig opsporing af osteoporose er nogle af de vigtigste områder, som det nye videnscenter for knoglesundhed skal tage fat på. Se video med bla. lederen af centeret om den nyeste viden inden for træning af osteoporose.

”Det er vigtigt, at vi er klare i spyttet, når vi skal rådgive patienter med osteoporose omkring træning og fysisk aktivitet. Diagnosen fører til megen usikkerhed hos patienterne, der har brug for klare budskaber. Men rådgivningen skal differentieres, så man ikke kommer til at sætte fysiske begrænsninger for dem, hvor det ikke er nødvendigt”, siger overlæge Mette Friberg Hitz, der har taget initiativ til og centerleder i et nyt videnscenter for knoglesundhed.

Hun har været oplægsholder på Danske Fysioterapeuters seneste kursus om fysioterapi til patienter med osteoporose. Kurset var en gentagelse af et tidligere kursus, der hurtigt blev overtegnet. Der er desuden planlagt et tredages kursus i 2020.

Mette Friberg Hitz glæder sig over, at så mange fysioterapeuter har valgt at dygtiggøre sig indenfor feltet, for der er brug for den rådgivning og træning, fysioterapeuter giver patienterne.

I forbindelse med kurset blev hun, og fysioterapeuterne Lene Lebech fra Sundhedscenter Kolding og Dorte With, der er master i Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik fra Silkeborg, der også var oplægsholdere på kurset, interviewet om træning af patienter med osteoporose

Differentieret tilbud

”Der er kommet ny viden på området, og kurset giver et vigtigt løft i forhold til genoptræningen af patienter med osteoporose. Det nye er, at tilbuddet i højere grad skal differentieres. Man skal se på, hvad det er for en patient, man har med at gøre og lade det styre rådgivning og behandling. Er det en kvinde, der lige er kommet i overgangsalderen og har en lav risiko for brud, er rådet at træne uden begrænsninger. For den gruppe, der er i lav risiko for brud, handler det om at få trænet med vægtbæring og styrketrænet”, siger Mette Friberg Hitz.

Men for de hårdt ramte er det en helt anden sag. Patienter, der tidligere har haft rygsammenfald, kan have mange kroniske smerter, som kan skyldes den ændrede holdning af ryggen, som de kileformede hvirvler giver, belastning af muskulaturen og tryk på de små nerver. 

”Er personen en ældre borger med flere rygsammenfald, er der en høj risiko for, at de kan få flere brud. Jo kortere tid, der er gået fra personen har haft et brud, des højere er risikoen. Det er vigtigt at tage højde for det i træningen”, understreger Mette Friberg Hitz.

Derfor vil træningen til den skrøbelige gruppe have fokus på faldforebyggelse, forsigtig mobilisering af ryggen og balanceøvelser.

Men det er ifølge Mette Friberg Hitz langt fra alle med rygsammenfald, der har smerter, og man ved meget lidt om, hvorfor nogle får kliniske symptomer på rygsammenfald og andre ikke gør.

Opsporing og rådgivning trænger til et løft

Mette Friberg Hitz har beskæftiget sig med osteoporose, siden hun blev uddannet for 21 år siden. Og meget er sket inden for den medicinske behandling i den periode. Men når det handler om opsporing af patienterne, har vi fortsat en opgave at løfte.

”For 20 år siden, var det 20 % af patienterne, der blev opsporet og sat i behandling, det har ikke ændret sig meget siden”, siger Mette Friberg Hitz.

Det var en af årsagerne til, at hun sammen med andre læger inden for feltet tog initiativ til det nye videnscenter. En af de første store opgaver bliver at få forbedret opsporingen, så langt flere kan komme i den rette behandling og forebygge forværring i et tidligt stadie.

”Opsporingen koster mange penge, men det gør behandlingen af patienter med mange brud, der har brug for rehabilitering også”, understreget Mette Friberg Hitz.

Derudover er det et mål at få ensrettet behandlingen i hele landet bl.a. ved at udvikle et ensartet tilbud for rehabiliteringsforløb eller osteoporoseskoler.

Mette Friberg Hitz ønsker også at få sat fokus på den kommunikation og rådgivning, der gives til personer med osteoporose. Vores viden om, hvordan vores kommunikation påvirker patienterne, er sparsom. Vi skal formidle en risiko til patienterne, som gerne skal medføre, at de kan handle aktivt i forhold til at leve knoglesundt, uden at gøre dem alt for angste for at bevæge sig. Det skal en gruppe forskere fra RUC, hjælpe med.

Behov for forskning i rehabilitering

Der er ifølge Mette Friberg Hitz brug at få undersøgt, hvordan rehabiliteringen skal skrues sammen for at hjælpe patienterne.

” Vi har brug for klart at definere, hvad målet er med rehabilitering samt at se på, hvorledes vi bedst rehabiliterer patienter med brud. Der mangler forskning på området”, siger Mette Friberg Hitz.

Hun lægger op til, at der i højere grad skal være fokus på at opspore borgerne i risiko for osteoporose, og at der skal tilbydes knoglestyrkende træning tidligt i forløbet.

”Et fysisk aktivt liv for børn og unge er med til at styrke skelettet, ligesom det heller ikke er for sent at komme i gang med knoglestyrkende træning senere i livet og have fokus på KRAM-faktorerne”, siger Mette Friberg Hitz.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar