Præhabilitering kan gøre en forskel ved kræft

Præhabiliteringen øger livskvaliteten og kan forbedre overlevelsesmuligheden efter kræftbehandling, skriver et amerikansk sundhedssite. Også i Danmark er der fokus på præhabilitering til flere patientgrupper, fortæller to fysioterapeuter.
Det kræver en god grundform at gå igennem en stor operation, og træningen vil sammen med rehabilitering ifølge flere forskere kunne ruste patienten til operationen og tiden bagefter. Det fortæller blandt andre den amerikanske fysioterapeut og forsker Nicole Stout. Foto: iStock

Der er i de senere år kommet stadig flere studier, der viser, at visse patientgrupper har glæde af at træne, inden de bliver opereret. Især patienter med lungecancer kan profitere af at øge udholdenheden, inden de gennemgår den ofte indgribende behandling for kræft. Sådan skriver det amerikanske sundhedssite Everyday Health i en nyhed fra august i år.

Det kræver nemlig en god grundform at gå igennem en stor operation, og træningen vil sammen med rehabilitering ifølge flere forskere kunne ruste patienten til operationen og tiden bagefter. Det fortæller blandt andre den amerikanske fysioterapeut og forsker Nicole Stout.

Hun er interviewet i nyheden, hvor hun fortæller, at mange patienter i USA venter i flere uger, inden de bliver opereret. ”Der er således tid til nok til at opnå en afgørende gevinst af træningen”, siger Nicole Stout.

Træningen indgår sammen med andre indsatser i den præoperative habilitering. Det er fx hjælp til rygestop og nedsættelse af alkoholforbrug, samt optimering af ernæringsstatus, herunder vægttab.

Dansk forsker bakker op

Den gavnlige effekt af præoperativ habilitering gælder ikke kun for lungecancer, men også for andre former for cancer f.eks. cancer i abdomen.

Også indenfor elektiv kirurgi ved hjertesygdomme især hos skrøbelige patienter er der vist god effekt”, siger fysioterapeut, ph.d. Barbara Brocki fra Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi.

Hun fortæller, at der er flere studier, der viser en tydelig tendens mod at præoperativ habilitering nedbringer antal af postoperative komplikationer med bedre livskvalitet til følge.

”Især for patienter, som skal have kemoterapi efter operation, er en ”god postoperativ helbredsstatus” en forudsætning for, at lægerne initierer behandling med kemoterapi. Men i forhold til andre lande, hvor der er ventetid til operation, har vi på grund af kræftpakken og fokus på hurtig udredning og behandling, kort tid fra mistanken om kræft til den kirurgiske behandling iværksættes. Dette kan være et problem i forhold til at initiere præoperativ habilitering, så der opnås mærkbart bedring af patientens almene status inden operationen”, siger Barbara Brocki.

”Men med det stigende evidensgrundlag for den positive gevinst af multidisciplinært præoperativ indsats, er der flere lægelige selskaber, nationalt og internationalt, som i deres guidelines påpeger, at der kan være patienter, der ikke bliver tilbudt operation på grund af dårlig almen status, og at det er muligt at forbedre denne tilstand, så operationsrisikoen mindskes. Men evidensen er ikke entydig for denne indsats, og der efterlyses flere studier på området”, forklarer Barbara Brocki.

Fysioterapeuter skal forske i præhabilitering

Fysioterapeut, ph.d. Gunn Ammitzbøll fra Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi er ansat i Kræftens Bekæmpelse. Hun mener absolut, at fysioterapeuter bør spille en vigtig rolle i præhabiliteringen.

Gunn Ammitzbøll var til verdenskongres i præhabilitering i juli i år, hvor det viste sig, at det primært er anæstesiologer og kirurger, der står bag de eksisterende undersøgelser på præhabilitering inden for kræftområdet.

”Det er ofte fysioterapeuter og kinesiologer (en slags træningsfysiologer, der findes i USA og Canada), der udfører træningsinterventionerne i præhabiliteringen, men jeg synes, at vi som fysioterapeuter også ville være rigtig gode - om ikke de bedste - til at designe og udvikle forskningsprojekterne, og ikke blot være aktører i set-up’et. Præhabilitering er i princippet en del af fysioterapeuters kernefaglighed”, mener Gunn Ammitzbøll.

Lige nu er Gunn Ammitzbøll sammen med kolleger fra dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) og Kræftens Bekæmpelse ved at planlægge et studie af præhabilitering til patienter med brystkræft og rectal cancer.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar