Psykosociale faktorer spiller også en rolle for smerter i skulder og albue

Psykosociale faktorer har betydning for effekten af behandling af smerter i skulder og albue, og det skal man tage højde for, lød budskabet på en af sessionerne på verdenskongressen for fysioterapeuter.
Det psykosociale kan også spille en rolle ved skuldersmerter. Foto: iStock.

For alle muskuloskeletale lidelser gælder, at psykosociale faktorer har betydning for behandlingsresultatet, og om patienten bliver smertefri. Der er således ingen forskel på, om de muskuloskeletale problemer er i ryggen, skulderen eller albuen.

Det fortalte den engelske fysioterapeut, forsker og professor Jeremy Lewis i forbindelse med en af verdenskongressens første fokuserede symposier. Her gav han sammen med en række forskere på området deres bud på, hvordan man håndterer smerter i skulderen som følge af impingement, frossen skulder og rotator cuff-dysfunktion og tendinopati i albuen.

Jeremy Lewis indledte symposiet med at give en slags state of the art på området.

Skuldersmerter og dysfunktion hører til en af de almindeligste muskuloskeletale lidelser. Op til 34 procent af mennesker over 65 år har haft skuldersmerter og mange har smerter i årevis.

Men hvorfor er det, at disse patienter har svært ved at komme sig, spurgte Jeremy Lewis.

”Vi ser, at psykiske faktorer har betydning både for behandlingsresultatet og for måden patienten håndterer smerterne på. Måske er de psykiske faktorer hos nogle patienter vigtigere end de fysiske. Vi skal som fysioterapeuter bevæge os væk fra en tilgang, hvor vi kun ser på  strukturelle forandringer”, sagde Jeremie Lewis.

Effektiv fysioterapi

Selvom Jeremy Lewis i sin indledning satte spørgsmålstegn ved effekten af en traditionel fysioterapeutisk tilgang, understregede han samtidig, at fysioterapi er lige så effektiv som operation til mange af skulderlidelserne og kan bruges forebyggende til at overflødiggøre operation.

Når det handler om træning, anbefalede Jeremie Lewis progredierende træning og i de sene faser af genoptræningen at gå over til funktionel træning gerne med et legende element i form af virtual reality.

Læs abstract fra sessionen på wcpt.org

Se flere nyheder fra Verdenskongressen 2019

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar