Regioner: Søg penge til forskning og udvikling

Der er nu åbent for ansøgninger til en pulje på 17 millioner kroner til udviklings- og forskningsprojekter på det regionale område. Puljen er aftalt som del af overenskomstforhandlingerne.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har oprettet en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Det er et af resultaterne af sidste års overenskomstforhandlinger, hvor der blev afsat godt 17 millioner kroner til puljen.

En lignende pulje var en del af sidste overenskomst på det regionale område. Her gik 1,8 millioner kroner til fysioterapeutisk forskning – blandt andet i genoptræning af ældre efter hoftenær fraktur.

Hvad kan få støtte?

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt inden for to temaer:

  • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen.
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle.

Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere fra Sundhedskartellets medlemsorganisationer og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling. 

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Hvornår og hvordan kan der søges?

Ansøgningsfristen er 1. september 2019.

Vejledning til ansøgningen

Ansøgning skal sendes til Efond, som du får adgang til her.