Regnepause i forhandlingerne

Forhandlingerne om basiskontrakt er sat på pause, mens der regnes på konsekvenserne. Næste forhandlingsmøde er 23. april.

De to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar var mandag til forhandlingsmøde.

På mødet stod det klart, at begge parter havde behov for at regne på de økonomiske konsekvenser ved forslagene til aftale igennem. Derfor valgte parterne at forlade forhandlingsbordet til fordel for en regnepause. Næste møde er tirsdag den 23. april.

Hvad er en basiskontrakt?

Basiskontrakten skal fastsætte en mindstegrænse for, hvilke vilkår de fysioterapeutiske arbejdsgivere skal tilbyde de fysioterapeuter, de har ansat. Den fastsætter altså ikke et fast niveau for eksempelvis løn, men derimod en mindsteløn, man som arbejdsgiver skal tilbyde.

Baggrunden for forhandlingerne er, at et repræsentantskabsmøde i 2017 vedtog modellen med de to sektioner efter længere tids debat om, hvordan man bedst sikrer ordnede forhold for privatansatte fysioterapeuter.

Siden da har der været valg til sektionsbestyrelserne, og de to sektioner har indsamlet krav til forhandlingerne blandt deres medlemmer - som man også kender det fra forhandlingerne om for eksempel de offentlige overenskomster.

Det videre forløb

Når de to sektioner har forhandlet sig til en minimumskontrakt, skal den til afstemning blandt de medlemmer af de to sektioner, der skal arbejde efter den.

Hvis de to sektioner ikke kan blive enige om minimumskontrakterne, vil der blive inddraget en forligsmand. Hvis det fortsat ikke lykkes sektionerne at blive enige, vil det være op til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at fastlægge indholdet.

 

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
  • Peter Lehn Petersen

    Ja og hvem står Hovedbestyrelsen bag?
    Det er jo klart at se at den ene gruppe står med ryggen mod muren
Indsend kommentar