Småt og godt fra folkemødet

Der var plads til både de seriøse debatter og sange om sundhed, da Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse deltog i årets folkemøde på Bornholm.
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse repræsenterede fysioterapien på årets folkemøde.

I matchende trøjer blev der, under de fire dage folkemødet varer, arbejdet benhårdt på at sætte fysioterapi på dagsordenen. Det skete både ved Danske Fysioterapeuters egne arrangementer og ved at deltage i andres. Samtidig er folkemødet en gylden mulighed for at få en uformel snak med beslutningstagere og andre samarbejdspartnere. Den mulighed blev i den grad grebet.

Nedenfor kan du læse om Danske Fysioterapeuters aktiviteter på årets folkemøde.

Debat: Hvordan forbedres relationen mellem patient og behandler?

Kan skønlitteratur hjælpe sundhedspersonalet til mødet med patienten? Og vil en styrkelse af det nære sundhedsvæsen kunne omsættes til bedre patient-behandler-relationer?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet, da formand Tina Lambrecht inviterede til debat i Akademikernes Hus om relationen mellem patient og behandler.

Under debatten pegede hun på, at travlheden i sundhedsvæsenet kan sætte relationen under pres:

”Den travlhed, der opleves nogle steder i sundhedsvæsenet, kan være en barriere for de gode relationer, ligesom at samfundsudviklingen med øget digitalisering påvirker os og giver anledning til at spørge os selv og hinanden om, hvilket nærvær, det er, vi ønsker.”

Panelet bestod ud over Tina Lambrecht, blandt andet af Peter Simonsen, der er professor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”Syg litteratur” og Mireille Lacroix, der er praktiserende læge og medlem af bestyrelsen i PLO.


Debat: Hvordan sikres det gode arbejdsliv?

Pensionsalderen stiger, og politikerne har mere travlt med at kigge på vilkårene for tidlig tilbagetrækning til nedslidte danskere, end på hvad der kan gøres for at undgå nedslidningen.

Derfor havde Danske Fysioterapeuter indbudt 3F, DA, Gigtforeningen, og Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti til en debat om, hvordan vi sikrer det gode arbejdsliv.

Flere, herunder formand Tina Lambrecht, efterspurgte mere fokus på forebyggelse:

”Der er behov for at arbejdsgivere og lønmodtagerne indgår bindende aftaler om forebyggende træning og behandling på arbejdspladserne,” sagde hun.

Flere gav også udtryk for, at det er vigtigt at få de ansatte, der må sygemeldes, eksempelvis med smerter i muskler og led, hurtigt tilbage i arbejde. Den bold var Tina Lambrecht ikke sen til at gribe:

”Der er behov for en national handleplan for sygdomme i muskler og led, der både beskæftiger sig med forebyggelse, udredning og behandling af muskel- og led sygdomme. Men det kræver, at der er vilje til det fra både arbejdsgivere, lønmodtagere og fra politisk hold,” sagde hun.


Mød hverdagens sundhedshelte

Fredag eftermiddag inviterede Styrelsen for Patientsikkerhed på skattejagt hos hverdagens sundhedshelte, der i fællesskab får sundhedsvæsenet til at køre rundt. Fysioterapeuter var selvfølgelig repræsenteret.

Medlem af hovedbestyrelsen Lau Rosborg stod klar med gode råd og inspiration til elastiktræningsøvelser på Danske Fysioterapeuters post.


Hit med sundhedssangen

Danske Fysioterapeuter havde sammen med en række andre sundhedsorganisationer inviteret to hold af tidligere og nuværende politikere til ”hit med sundhedssangen” på årets folkemøde.

Hver af de deltagende organisationer havde på forhånd valgt en sang, der relaterer til en sundhedspolitisk mærkesag eller tema for organisationen.

Lars Gaardhøj (S), Jacob Axel Nielsen (K) og Heino Knudsen (S) dystede mod Karin Friis Bach (R), Christoffer Buster Reinhardt (K) og Ulla Astmann (S), om hvem der var bedst til at parre de valgte sundhedssange til de rette organisationer. 

Danske Fysioterapeuters tema var bevægelse og sangvalget faldt på ”boogie woogie,” da den falder fint i tråd med foreningens grundfortælling om at holde mennesker i bevægelse.

Holdet bestående af Lars Gaardhøj, Jacob Axel Nielsen og Heino Knudsen trak det længste strå og kunne trække sig sejrrigt ud af dysten.


Debat: De rette hænder til de rette opgaver i sundhedsvæsenet

Har vi de rette hænder til de rette opgaver i sundhedsvæsenet i dag?

Det var det centrale spørgsmål, da Danske Fysioterapeuter havde inviteret Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Andreas Rudkjøbing, formand for PLO, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for social og sundhed i FOA, Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter og Anni Pilgaard, næstformand i DSR til debat på årets folkemøde.

Spørgsmålet er ikke mindst aktuelt i en tid hvor, der er mangel på både læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Det var da også et stort set enigt panel, der mente, at man godt kan udnytte kompetencerne hos de forskellige sundhedsprofessioner bedre, end man gør i dag.

Formand Tina Lambrecht påpegede blandt andet, at fysioterapeuters viden på muskel-led området kan udnyttes i langt højere grad, end man gør i dag:

”Fysioterapeuter er eksperter på muskler og led, så det er helt oplagt, at man i højere grad lader fysioterapeuter tilse de mange patienter, der henvender sig på landets akutmodtagelser eller hos de praktiserende læger med muskel- led problemer. Det vil være til gavn for patienterne.”