Tilskud til akkreditering uden ydernummer

Det er godt for faget, at så mange klinikker som muligt bliver akkrediteret. Derfor giver Danske Fysioterapeuter nu mindst 3.000 kroner i tilskud til processen for klinikker uden ydernummer.
Foto: iStock

I den seneste praksisoverenskomst blev det aftalt, at alle klinikker med ydernummer skal akkrediteres. Som en del af aftalen fik Danske Fysioterapeuter samtidig igennem, at også klinikker uden ydernummer kan gennemgå akkrediteringen. De skal dog selv betale, mens udgiften for klinikker med ydernummer er dækket af i aftalen.

3.000 kroner i tilskud

For at gøre det muligt for så mange i fysioterapipraksis som muligt at blive akkrediteret, har Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse besluttet at yde et tilskud til akkreditering på mindst 3.000 kroner for klinikker uden ydernummer.

”Hovedbestyrelsen har valgt at give et tilskud, fordi vi ønsker, at så mange som muligt vil gennemgå akkrediteringen. Det vil være med til at understrege, at vi er et fag, der tager udvikling, kvalitet og patientsikkerhed meget alvorligt,” siger formand Tina Lambrecht.

Hovedbestyrelsen har afsat en pulje på 180.000 kroner til formålet. Hvis mindre end 60 klinikker uden ydernummer søger, vil resten af beløbet blive brugt til at sænke den enkeltes udgift til akkreditering yderligere.

Det er i forvejen gratis for klinikker med ydernummer at blive akkrediteret. Samtidig er det et krav, at disse bliver akkrediteret senest i 2021. Det skyldes, at akkrediteringen for disse er aftalt ved seneste fornyelse af praksisoverenskomsten og betalt af midler fra den.

Pris afhænger af størrelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad en akkreditering vil koste en klinik uden ydernummer. Det afhænger bl.a. af hvor stor klinikken er, fordi det afgør om der skal anvendes én eller to surveyorer.

IKAS, som forestår akkrediteringen, vil kunne oplyse, hvad prisen for akkreditering er for den enkelte klinik.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til IKAS. Tilskuddet kan udbetales, når klinikken har betalt for forløbet ved henvendelse til akkreditering@fysio.dk.

Fristen for tilmelding er den. 1. januar 2021.

Tilmelding akkreditering for klinikker uden ydernummer

Se vores FAQ'er og guides til akkreditering

Opdateret 30. april 2020

Del eller udskriv siden
8 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Lone Mortensen

  Tja det kan man jo kalde endnu en kæp i hjulet for frie fysioterapeuter. Ingen tilskud fra den offentlige sygesikring og nu skal vi også betale for en ydelse som er gratis for dem, der får tilskuddet.
  Vi har samme uddannelse!
  Vi betaler samme husleje.
  Vi betaler samme pris for kurser


  Det er vist ikke fair konkurrence
 • Stefan Kragh

  Kære Karen Louise.

  Som Janne helt rigtigt skriver, så skal man i første omgang ikke forvente mere, end at ét besøg er dækkende for at få akkrediteringen i hus. Forud for surveyet vil der være mulighed for at deltage i en informationsdag, hvor alt det praktiske bliver gennemgået. Så er man godt klædt på.
  Der ud over venter der så en politisk afklaring, der skal vise om den nuværende akkrediteringmodel skal fortsætte med det nuværende interval for hvert tredje år(re-akkreditering), eller om man vælger en anden opsætning, målstyring, standarder at udvikle praksissektoren på.

  Med venlig hilsen
  Stefan Kragh, Surveyor hos IKAS
 • Janne Dyrby

  Kære Karen Louise.

  Som udgangspunkt kan du godt forvente, at I kan nøjes med ét besøg.
  Det er kun i tilfælde af rigtig mange mangler/fund, at et ekstra besøg vil være nødvendigt.
  Det vil typisk være, hvis man ikke rigtig er kommet med at arbejde med kvalitetsarbejdet.
  Hvis der bliver tale om genbesøg, vil det dog blive en ekstra udgift.

  Med venlig hilsen

  Janne Dyrby
  Kvalitetskonsulent
 • Karen Louise Elmelund

  Tak til Stefan for eksempler, man kan forholde sig til. :-)
  Kan man forvente at man kan nøjes med et enkelt besøg, som eksemplerne ligner at de baserer sig på? Eller skal man forvente en række af disse besøg?

  Venlig hilsen
  Karen Louise
 • Stefan Kragh

  Kære Jacob og Dorte,

  I forlængelse af svaret fra Mads Lythje, kan jeg oplyse at Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter tidligere har forespurgt IKAS om konkrete udgiftsmodeller. IKAS har på baggrund af vores henvendelse, lavet følgende tre scenarier, der alle tager udgangspunkt i de faktiske udgifter.

  Dertil kan I lægge det tilskud (min. 3000 kr. pr. klinik) Erhvervsnetværket har forhandlet hjem via hovedbestyrelsen ud af en samlet pulje på ialt 180.000 kr.

  Den faktiske udgift er afhængig af surveyornes transporttid, idet de aflønnes fra de tager hjemmefra og til de er hjemme igen.

  Eksempel 1:

  Lille praksis: 1 fysioterapeut og ½-dags sekretær, beliggende i København. Surveyor forudsættes bosat i hovedstadsområdet.
  Survey 2,5 timer: 2,5 x 650 1.625
  Transport, i alt 1½ time 1,5 x 650 975
  Kursus udgift 500
  I alt, incl 15% overhead 3.565 kr


  Eksempel 2:

  Lille praksis, 1 fysioterapeut og ½ sekretær, beliggende i Skagen, surveyor bosat i Aalborg.
  Survey 2,5 timer: 2,5 x 650 1.625
  Transport, i alt 4,5 timer 4,5 x 650 2.925
  Kursus udgift 500
  I alt, incl. 15% overhead 5.807 kr


  Eksempel 3:

  Større praksis, 6 fysioterapeuter, 1 sekretær, beliggende i Holstebro, surveyor bosat i Aarhus, 2 surveyors.
  Survey fire timer: 2x4x650 5200
  Transport, i alt 3 timer 2x3x650 3.900
  Kursus, to personer 1.000
  I alt, incl. 15% overhead 11.615 kr

  Med venlig hilsen,

  Stefan Kragh,
  Formand, Erhvervsnetværket Frie Praktiserende Fysioterapeuter.

 • Mads Lythje

  Kære Jacob og Dorte,

  I kan få oplyst en pris ved at kontakte Caroline Lund fra IKAS på tlf. 20 96 17 60 eller mail clu@ikas.dk.

  Jeg kan dog sige så meget, at prisen bl.a. vil afhænge af antallet af fysioterapeuter på klinikken - og dermed om der skal sendes én eller to surveyors ud på survey - samt afstand fra surveyors bopæl til klinikken, som påvirker transportudgifterne.

  Man kan læse om akkrediteringsprocessen både på vores egen hjemmeside https://www.fysio.dk/radgivning-regler/overenskomster/akkreditering-af-fysioterapipraksisser og på IKAS' hjemmeside https://www.ikas.dk/deltagere-i-ddkm/fysioterapipraksis/ddkm-for-fysioterapipraksis/. Man er i øvrigt velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuters kvalitetskonsulent Janne Dyrby på tlf. 33 41 46 20 eller mail akkreditering@fysio.dk.

  Det er aftalt i Praksisoverenskomsten, at omkostningerne til akkreditering af fysioterapipraksis med ydernummer dækkes af overenskomstmidler. Akkreditering er i øvrigt obligatorisk for disse klinikker i løbet den indeværende overenskomstperiode, som udløber med udgangen af 2021.

  Med venlig hilsen
  Mads Lythje, forhandlingsleder, cand.jur.
 • Dorte Nielsen

  Kan også godt tænkte mig at vide hvor meget det ca. koster? Der er vel en udregningsmetode i bruger ifht. enkelmans klinik og klinik med antal ansatte?
  Er det muligt at få en beskrivelse af akkrediteringsprocessen tilsendt?

  Hvad er grundlagt for at klinikker med ydernummer udgift er dækket?
 • Jacob E. Petersen

  Men hvad skal jeg forvente at denne akkreditering koster totalt ? For en enkeltmands klinik. Så der kan laves lidt budget for det.
Indsend kommentar