Tilskud til akkreditering uden ydernummer

Det er godt for faget, at så mange klinikker som muligt bliver akkrediteret. Derfor giver Danske Fysioterapeuter nu mindst 3.000 kroner i tilskud til processen for klinikker uden ydernummer.
Foto: iStock

I den seneste praksisoverenskomst blev det aftalt, at alle klinikker med ydernummer skal akkrediteres. Som en del af aftalen fik Danske Fysioterapeuter samtidig igennem, at også klinikker uden ydernummer kan gennemgå akkrediteringen. De skal dog selv betale, mens udgiften for klinikker med ydernummer er dækket af i aftalen.

3.000 kroner i tilskud

For at gøre det muligt for så mange i fysioterapipraksis som muligt at blive akkrediteret, har Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse besluttet at yde et tilskud til akkreditering på mindst 3.000 kroner for klinikker uden ydernummer.

”Hovedbestyrelsen har valgt at give et tilskud, fordi vi ønsker, at så mange som muligt vil gennemgå akkrediteringen. Det vil være med til at understrege, at vi er et fag, der tager udvikling, kvalitet og patientsikkerhed meget alvorligt,” siger formand Tina Lambrecht.

Hovedbestyrelsen har afsat en pulje på 180.000 kroner til formålet. Hvis mindre end 60 klinikker uden ydernummer søger, vil resten af beløbet blive brugt til at sænke den enkeltes udgift til akkreditering yderligere.

Det er i forvejen gratis for klinikker med ydernummer at blive akkrediteret. Samtidig er det et krav, at disse bliver akkrediteret senest i 2021. Det skyldes, at akkrediteringen for disse er aftalt ved seneste fornyelse af praksisoverenskomsten og betalt af midler fra den.

Pris afhænger af størrelse

Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvad en akkreditering vil koste en klinik uden ydernummer. Det afhænger bl.a. af hvor stor klinikken er, fordi det afgør om der skal anvendes én eller to surveyorer.

IKAS, som forestår akkrediteringen, vil kunne oplyse, hvad prisen for akkreditering er for den enkelte klinik.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til IKAS. Tilskuddet kan udbetales, når klinikken har betalt for forløbet ved henvendelse til akkreditering@fysio.dk.

Fristen for tilmelding er den. 1. januar 2021.

Tilmelding akkreditering for klinikker uden ydernummer

Se vores FAQ'er og guides til akkreditering

Opdateret 30. april 2020