Vil skære genoptræning 17%

Aalborg Kommune har i årets budget lagt op til at skære 4,8 millioner på genoptræningen, selvom kommunen i forvejen ligger under landsgennemsnittet.

Lige nu er mange af landets kommuner i gang med at lægge sidste hånd på budgettet for 2020. Der er lagt op til nedskæringer mange steder, men et af de værste må være Aalborg Kommune, hvor forvaltningen har lagt op til at spare 4,8 millioner – svarende til 17% - på basal genoptræning.

”Det er simpelthen nedskæringer i en størrelsesorden, hvor det ikke kan undgå at ramme rigtig mange patienter,” siger Danske Fysioterapeuters regionsformand i Nordjylland, Gitte Nørgaard.

Hun har den seneste tid forsøgt at råbe kommunalpolitikeren op – både direkte og gennem pressen.

”Jeg håber, det kan få dem til at tænke sig godt om. Og under alle omstændigheder skal det i hvert fald ikke hedde sig, at de ikke vidste det ville få alvorlige konsekvenser,” siger Gitte Nørgaard.

Op i det røde felt

Der har været skiftende forklaringer fra Aalborg Kommunes side på, hvorfor besparelsen var rimelig. Først hed det, at kommunens takster var markant højere end dem, FritValgService har – og at disse takster var godkendt af Danske Fysioterapeuter. Det fik Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht op i det røde felt.

”Vi har ikke godkendt noget som helst. Fritvalgs-taksterne et diktat – ikke en forhandlet aftale, selvom vi har understreget igen og igen, at de bør forhandles,” siger hun.

Derudover peger hun på, at de tal fra FritValgsService under SKI, som kommunen har sammenlignet med, ikke tager højde for, at Aalborgs takster skal finansiere kommunal varetagelse af genoptræningsopgaven – med alt, hvad det indebærer af opgaver, forsknings- og uddannelsesforpligtelser, tværfaglighed og samarbejde på tværs.

Ny forklaring

Herefter skiftede Aalborg Kommune forklaring på nedskæringen. Nu hed det, at kommunen har et højere serviceniveau end andre kommuner. Nye tal fra KL viser ellers, at Aalborg Kommune bruger færre penge på genoptræning end landsgennemsnittet – på trods af, at kommunens borgere får flere genoptræningsplaner per indbygger end landsgennemsnittet.

”Det er absolut ikke, fordi borgerne i Aalborg er forkælede. Vi må sige, at terapeuterne i dag gør et fantastisk stykke arbejde med de ressourcer, de har. Derfor er det også så uretfærdigt, at de skal mødes af den her besparelse,” siger Gitte Nørgaard.

Hun understreger, at det naturligvis er politikernes ansvar at fordele pengene.

”Men det skal ske på et oplyst grundlag. Og så skal de stå på mål for konsekvenserne. Det nytter ikke noget bare at påstå, at man kan fjerne 17% af det arbejde en gruppe fysioterapeuter udfører, og så kan borgerne bare træne sig til det samme derhjemme,” siger Gitte Nørgaard.

Byrådet i Aalborg Kommune forhandler pt. budget. Det skal godkendes på et byrådsmøde 4. november.

Andre kommuner også ramt

Aalborg Kommune er langt fra den eneste, hvor der er lagt op til at skære på fysioterapeutiske indsatser. Det gælder især på beskæftigelsesområdet, hvor den nu tidligere regering lavede et forlig, der betød færre penge til indsatsen.

Derudover er en række lokale initiativer i farezonen. Det gælder for eksempel det motorik team bestående af en fysioterapeut og en ergoterapeut, der de seneste år har hjulpet børn i Kalundborg Kommune. Her har både terapeuterne selv og Danske Fysioterapeuter gjort opmærksom på konsekvenserne i den lokale avis.

Lokalt er de to terapeuter i teamet, da også blevet bakket op af andre faggrupper, der har set gevinsten.

Del eller udskriv siden
9 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Kristian Skadhauge

  Kære Lau og Jens

  Jeg tror et af de store dilemmaer, vi har i DK og den måde vi behandler alle på er at vi ikke tør sætte en i diagnose over en anden. Vores kollektive system er at alle mennesker / diagnoser er lige vigtige. Problemet med dette standpunkt er at nogen mennesker / diagnoser - hvor flertallet befinder sig - måske stjæler ressourcer fra andre grupper - og her er det ofte mindretallet / de svageste som taber.

  Hvem skal eksempelvis have mest genoptræning - en GLAD knæ patient på 75 eller en Apopleksi patient på 45 ?
 • Lau Rosborg

  Kære Jens.
  I forhold til om foreningen er medløberagtige må jeg melde hus forbi (som foreningen forøvrigt støttede med 9000,- for et par år siden ;)
  Jeg er ret sikker på, at vi to vil det samme.
  Og jeg kan love dig for at der er ikke mange medløbere, hvis overhovedet nogen, i TR-netværket, SU-netværket, hos regionsbesyrelserne, hos AMIR'erne osv
  Når meget store dele af medarbejderne i vores sundhedsvæsen er pressede handler det netop om at vi fysioterapeuter, sammen med lægerne, sygeplejeskerne og ergoterapeuterne yder lidt mere hele tiden, for netop at rette op på den ulighed der opstår i et presset system. Så jeg tror heller ikke, at du finder medløbere der.

  Det er vore fælles forenings politik :
  "At behandlende, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter skal imødegå den sociale ulighed i sundhed og fremme sundhed for alle borgere." (på hjemmesiden)

  Så jeg syntes stadig, at dine kanoner er fejlindstillet.
  Rigtig god arbejdsuge
  Kh Lau 😄
 • Jens Olesen

  Kære Lau,
  Hus forbi - jeg erkender det udenoms parlamentariske arbejde der udføres.
  Skriver da heller ikke noget herom.
  Det jeg mener er at vi officielt som forening er for flinke og medløber agtige.
  Det skal sættes på den officielle dagsorden og kæmpes solidarisk for ift de svageste.
  God weekend
  Jens
 • Lau Rosborg

  Kære Jens Olesen.
  Jeg er meget enig i din betragtning ift de fysioterapeutiske tilbud kommunalt og regionalt. Vi skal værne om kvaliteten i vores arbejde og i vores arbejdsvilkår og vi skal især have fokus på de svageste.
  Men jeg tror simpelthen ikke du er klar over hvor meget arbejde der lægges ift denne dagsorden.
  Gitte Nørgaard, hele den nordjyske regionsbestyrelse og mange frivillige medlemmer har lavet et kæmpe arbejde for at imødegå nedskæringerne i Ålborg kommune.
  Igennem hele året arbejdes der nationalt, regionalt og kommunalt intensivt på at få mange politikere, embedsmænd og organisationer i tale. Både i forhold til nedskæringer, "udtyndning" og skæve prioriteringer, men også i forhold til fremadrettede udviklingsprojekter. Det er et kæmpe arbejde og det er mit indtryk at langt de fleste i DFys involverer sig noget over, end hvad man kan forvente. I hele landet lægges der rigtig mange frivillige timer af rigtig mange engagerede medlemmer.
  Så jeg deler fuldt ud din bekymring, men jeg syntes at din slutsalut, sikkert ment med et glimt i øjet, tenderer til arrogance overfor nogle hårdarbejdende medlemmer
  Kh Lau 😄
 • Jens Olesen

  Måske skulle vi lave et nyt fagligt selskab: Fysioterapeuter imod ulighed i fysioterapi;-)

  Og måske kunne vi få foreningen som medlem?
 • Jens Olesen

  Ja - det er jo et eller andet sted skjult privatisering og dermed symbolsk ulighed i sundhed - i disse sundhedstilbud - idet sammenlignelige patienter, i forskellige kommuner og regioner tilbydes vidt forskellgie ydelser og genoptræning. Noget som priv prak fysser forhåbentlig nyder godt af ved dem som selv kan betale helt eller delvis herfor. Og det har jeg ikke noget imod at de priv prak tjener lidt penge på.

  Jeg er bekymret for, at de offentlige fysioterapi tilbud således udtyndes såvel regionalt og kommunalt samt flytter fokus til at hjælpe dem der vurderes at kan hjælpes til at hjælpe sig selv - og at faget og os alle sammen ikke sikrer forsvarlig adækvat hjælp til dem som kræver 1:1 og meget individualiseret fysioterapi, hvilket fremover synes at blive en mangelvare.

  Jeg synes godt vores FAGFORENING kunne stille lidt mere op og forsvare de svage og nedbring ulighed i sundhed - i fysioterapi.
 • Kristian Skadhauge

  Samfundsøkonomisk går det vist den vej, og det bliver mere normen end undtagelsen - det er min profeti.
 • Ann Sofie Orth

  Kære Peter

  Tak for din kommentar.

  Lovgivningen er ikke så simpel, som du lægger op til.

  Det er rigtigt, at man som sundhedsfaglig har pligt til at handle efter anerkendt faglig standard og vurdere om et behandlingsforløb truer patientsikkerheden.

  Men det betyder ikke, at der findes ét serviceniveau, der er lovligt. I praksis er der ofte et stort spænd fra et behandlingsniveau, der decideret truer patientsikkerheden til det, der ville være bedst for patienterne. Man kan altså sagtens have behandling, der fagligt set burde være bedre, men ikke truer patientsikkerheden i juridisk forstand.

  Vi kender ikke den konkrete udformning af besparelserne i Aalborg, men vi forestiller os ikke umiddelbart, at de decideret vil true patientsikkerheden. Set herfra vil det afgjort være i patienterne og borgernes interesse, at politikerne gjorde mere brug af fysioterapeuters kompetencer. Men det er et politisk valg.

  Udover det juridiske så har man også et etisk ansvar som sundhedsperson for at påpege problemer. Fysioterapeuterne i Aalborg Kommune har via deres tillidsrepræsentant og Danske Fysioterapeuters regionsformand i Nordjylland fortalt det politiske system, hvilke konsekvenser besparelserne kan ventes at få for patienterne.

  Du spørger også om en patient vil få viden om, at en autoriseret sundhedspersons vurderer, at behandlingen truer patientsikkerheden. Til det er svaret ja, fordi det konkret vil være journalført.

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth, politisk chef
 • Peter Hansen

  https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/spm/545/svar/797424/983492.pdf

  ""Hvis en sundhedsperson oplever, at de givne rammer for vedkommendes virk- somhedsudøvelse bliver af en sådan beskaffenhed, at vedkommende ikke længere har mulighed for at varetage sine opgaver på et sundhedsfagligt for- svarligt niveau, påhviler det sundhedspersonen at udføre sine opgaver på bedste vis inden for de givne rammer og samtidig orientere sin foresatte om de utilstrækkelige rammer.
  I så fald vil sundhedspersonen ikke kunne udsættes for kritik for at have hand- let under normen for almindelig anerkendt faglig standard.""

  Så hvis IKKE fysioterapeuten klager, såhar denneet personligt ansvar, som autoriseret sundhedsperson.

  Således løser man disse besparelser.

  Bilag

  http://www.k10.dk/showpost.php?p=163095&postcount=13

  Et enkelt spørgsmål.

  Hvis en autoriseret siger fra, vil klienten da få den samme viden om at behandlingen ifølge den professionelle ikke er tilfredsstillende? S.U.

  Med venlig hilsen
Indsend kommentar