Behov for klare rammer for brug af frivilligt arbejde

Danmark har en god tradition for brug af frivilligt arbejde, og mange fysioterapeuter bidrager positivt som frivillige i foreningslivet. Helt afgørende er det dog, at det frivillige arbejde klart og tydeligt deklareres som det, det er: frivilligt.
Der er behov for klare rammer for brug af frivilligt arbejde. Personerne på billedet er ikke forbundet til den aktuelle sag. Foto: Peter J Dean (licens CC BY-NC-ND 2.0)

Flere sager om brug af ulønnede fysioterapeutstuderende inden for elitesport florerer i disse dage på sociale medier. Grænsen mellem det frivillige og professionelle er ikke altid tilstrækkelig klar.

”Frivilligt arbejde er rigtig fint i mange sammenhænge, men hvis man som stor professionel organisation slår et egentlig job op til varetagelse af en reel arbejdsfunktion, der ellers skulle varetages af professionelt personale, så har man overskredet en grænse. Det er ikke i orden,” udtaler Brian Errebo-Jensen, konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter.

Henvendelse til Divisionsforeningen

Danske Fysioterapeuter har taget sagen op over for Divisionsforeningen, der organiserer fodboldklubberne i de øverste rækker i Danmark.

Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, Brian Errebo-Jensen, skriver i henvendelsen:

”Særligt inden for breddeidrætten er der en god tradition for brug af frivilligt arbejde, og vi ved også positivt, at rigtig mange af vores medlemmer gerne bidrager til at styrke foreningsdanmark. Men vi mener ikke, at klubberne bør udnytte den frivillige arbejdskraft til dækning af opgaver, der reelt bør varetages af professionelle.”

”Det er Danske Fysioterapeuters klare opfattelse, at det vil gavne alle parter, såfremt der skabes fuldstændig klarhed og gennemsigtighed i klubbernes opslag, således at ingen er i tvivl om, om der er tale om frivilligt eller betalt arbejde, samt at der skelnes tydeligt mellem, hvad der er en frivillig opgave, og hvad der er en del af forretningen.”

Læs hele henvendelsen (pdf)

Læs omtale af sagen

Del eller udskriv siden
1 kommentarer