De sidste forhandlinger i kommunerne er faldet på plads

Midt i februar indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med KL, som indebar en række forbedringer for alle kommunalt ansatte. I forliget var der også afsat puljer til forbedringer af Danske Fysioterapeuters egne overenskomster. De er nu forhandlet på plads.

I dag har Danske Fysioterapeuter sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne forhandlet om puljemidlerne og forliget indebærer blandt andet følgende:

  • Lønnen til erfarne fysioterapeuter hæves
  • Pensionen til ledende fysioterapeuter hæves
  • For fysioterapeuter, der er ansat som kandidater, bliver det sidste løntrin og pensionen hævet

Der indføres en kompetencefond, hvor fysioterapeuterne kan søge midler til efter- og videreuddannelse.

Der er også mellem parterne aftalt, at der aftales centrale lønbestemmelser for fremtidige relevante specialuddannelser på det kommunale område, når disse måtte blive etableret.

Med dette forlig er alle OK21-forhandlingerne i mål, og medlemmerne stemmer om det samlede resultat fra 11. marts til 5. april.

Læs om forligene

Se alle nyheder om OK21-forligene

 

Del eller udskriv siden
8 kommentarer

Seneste nyheder om OK21

OK21 ·

Sygeplejerskerne stemmer nej

Sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag . Danske Fysioterapeuter understreger, at man har pligt til ikke at påtage sig konfliktramt arbejde – og at politikerne nu må handle på uligelønnen.

2