En vej frem for praksissektoren

Forslagsstillerne til en række forslag om fremtidens praksissektor fandt frem til et fælles forslag om principper for fremtidens praksissektor. Blandt andet skal nye aktiviteter tilfalde nye ejere.
Mark Ebbesen, formand for Erhvervsnetværk For Frie Praktiserende Fysioterapeuter, er bekymret for udviklingen inden for praksissektoren. Foto Carsten Bundgaard.

Debatten om, hvordan fremtidens praksissektor skal se ud, har fyldt meget i foreningens arbejde de seneste år. VIVE har gennemført en større analyse af praksissektoren, og der har været afholdt dialogmøder med mere.

Der var da også en række forslag til afstemning, da temaet kom op lørdag på repræsentantskabsmødet. Ud over hovedbestyrelsens forslag til principper havde Mark Ebbesen og Mathias Holmquist stillet et alternativt forslag til principper. Derudover var der stillet en række ændringsforslag.

Formand Tina Lambrecht sagde i sin indledning:

”Der er sagt og skrevet rigtig meget om det her. Der er mange forskellige meninger på det her område. Det skal der også være plads til i den her debat,” sagde hun og fortsatte:

”Praksissektoren skal være et sted, hvor man som ambitiøs fysioterapeut har lyst til at være. Hvor man kan se en faglig udvikling til gavn for patienterne. Hvor faglighed honoreres, og man får det arbejdsliv, man ønsker at leve. Det skal også være et sted, hvor fysioterapeuter, der har smag for forretning, har mulighed for at udvikle klinikker.”

Bekymring over udvikling

Mark Ebbesen, formand for Erhvervsnetværk For Frie Praktiserende Fysioterapeuter, understregede, at dagens forslag er et resultat af en lang proces og en dyb bekymring for udviklingen.

”Vi ser en øget centralisering i privat praksis, fordi ydernumre bliver opkøbt af stadig færre personer. Der er en nedadgående spiral for lønninger, forvirring hos patienterne og utryghed hos fysioterapeuterne,” sagde han og fortsatte:

”Den udvikling er blot blevet forstærket de sidste mange år. Og den vil kun blive styrket, hvis vi ikke handler nu.”

Mathias Holmquist fra hovedbestyrelsen og de faglige selskaber delte bekymringen for, at opkøb af kapaciteter betyder, at stadig færre får adgang til de offentlige midler i praksisoverenskomsten.

”De penge, der egentlig skulle komme os alle til gavn, bliver opkøbt og opkøbt og opkøbt. Hvis vi lader den vej fortsætte, så står vi med ganske få mennesker, der vil eje hele overenskomsten. Derfor bliver vi nødt til at sætte foden ned og stoppe handlen med vores allesammens overenskomstmidler,” sagde han.

Rammer investeringer

En del af den efterfølgende debat handlede om, hvilke konsekvenser principperne vil få for klinikker, der allerede har flere ydernumre.

Blandt andet sagde Per Gade, der er medlemsvalgt repræsentant:

”Allerede i det øjeblik, man vedtager sådan et forslag, så falder prisen på et ydernummer. Jeg har ondt af de gamle, der har brugt mange år på at bygge op. Og ondt af de nye klinikejere, der har lånt mange penge til at købe en klinik,” sagde han og fortsatte:

”Vi ønsker ikke koncentrationer som i fiskeriet – men sådan ser det heller ikke ud – og mange klinikker er ejet af flere. Nogle klinikker er ejet af seks eller syv personer, der er gået sammen. Hvad må de eje?”

Flemming Enoch, direkte valgt, pegede på, at foreningen tidligere har arbejdet for større klinikker, der kunne sikre gode faciliteter og faglig udvikling.

”Vi skulle lave større og større enheder. Vi er også mange, der er i gang med et generationsskifte. En ekspropriering, som den man har gang i her, kan koste mange penge.”

Også Tine Hasselbrinck fra Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS) udtrykte bekymring for konsekvenserne.

”Jeg anerkender fuldt ud, at der er problemer, men det er essentielt, om vi snakker bagudrettet eller fremadrettet. Det her risikerer at gå udover de ansatte og indlejerne på klinikkerne, hvis de mister omsætning.”

Det stod hurtigt klart i debatten, at mange repræsentanter var bekymrede for udviklingen i praksissektoren. Men der var også stor bekymring for, hvilke konsekvenser, en ændring af reglerne for besiddelse af ydernumre, vil få. Med mange forslag på bordet og en lang talerliste valgte dirigenten at lave et timeout og opfordrede alle forslagsstillere til at mødes og komme tilbage med et samlet forslag.

Tilbage med samlet forslag

Da forslagsstillerne kom tilbage til salen, var det med et samlet forslag under armen til de principper, der fremover skal være bærende for Danske Fysioterapeuters arbejde med praksissektoren.

Efter en kort debat blev det samlede forslag vedtaget uden stemmer imod. Formand Tina Lambrecht understregede, at de nye principper gælder fremadrettet.

”Der skal ikke herske nogen usikkerhed om, at der ikke skal ske en yderligere koncentration af ydernumre. Der står ikke noget i principperne om, at vi skal gå ud og ekspropriere dem, der har flere klinikker eller sprænge noget til atomer. Det samme gælder handel med ydernumre. Det vil kun være fremadrettet,” sagde hun.

Læs principperne (pdf) (kræver log ind)