Listen er filtreret — Nulstil valg
 • Politik ·

  Vi skal forholde os til vores professionsidentitet

  Danske Fysioterapeuters Etiske Råd har professionsidentitet som fokusområde. Et emne som professionen har en etisk forpligtigelse til at løfte. Etisk Råd opfordrer til en åben og nuanceret diskussion af, hvad vi forstår ved vores professionsidentitet.

 • Politik ·

  Behov for klare rammer for brug af frivilligt arbejde

  Danmark har en god tradition for brug af frivilligt arbejde, og mange fysioterapeuter bidrager positivt som frivillige i foreningslivet. Helt afgørende er det dog, at det frivillige arbejde klart og tydeligt deklareres som det, det er: frivilligt.

 • Politik ·

  Foreningen er i trygge hænder

  Danske Fysioterapeuter har den politiske ledelse på plads. Konstitueret formand Brian Errebo-Jensen og konstitueret næstformand Tine Nielsen er klar til de kommende måneders opgaver.

 • Politik ·

  Fremtiden kalder på nye ledelsesformer, tværfaglighed - og på fysioterapeuter

  Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen havde den 23. november inviteret til lederkonference i Odense. Deltagerne blev her mødt med tilbud om netværksdannelse, inspirerende oplæg og politisk debat, der alle talte ind i fremtiden for sundhedsvæsenet.

 • Politik ·

  Tak til Tina

  Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht takkede af i festlige rammer og med mangen en krammer i Arbejdsmuseets festsal.

 • Politik ·

  To dage med oplæg og diskussioner om fysioterapeuters fremtid

  Hvor bevæger fysioterapeuternes arbejdsmarked sig hen, og hvordan kan det fagpolitiske arbejde blandt fysioterapeuter med fordel udvikle sig i de kommende år? Stort engagement i debatten på regionsbestyrelseskonferencen og Dialogmøde 2021 i november.

 • Klar til formandsvalg

  Nedtællingen til formandsvalget i Danske Fysioterapeuter er begyndt. Derfor kan du nu se al information om valget ét sted.

 • Politik ·

  Tobias Imfeld valgt til observatør for de studerende i hovedbestyrelsen

  Studerende ved Professionshøjskolen Absalon i Roskilde Tobias Imfeld er den nye observatør i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

 • Politik ·

  Fokus på fremtidens arbejdsmarked

  Fremtidens arbejdsmarked for fysioterapeuter og ulighed i sundhed. De to emner er på dagsordenen til årets konference for regionsbestyrelser og Dialogmødet 2021 den 12.- 13. november.

  3
 • Politik ·

  Kend nøgletallene for fysioterapi i din kommune

  Omkring hver tredje fysioterapeut har job i en kommune. Udsigten til et snarligt kommunalvalg er en oplagt anledning til at kigge nærmere på netop din kommunes prioritering af fysioterapien.

  2
 • Politik ·

  Fysioterapeuter klar til valg

  En oversigt over kandidaterne til regions- og kommunalvalget fra KMD viser, at der er fysioterapeuter på 21 stemmesedler fordelt over hele landet. Danske Fysioterapeuter har under valgkampen efterlyst kandidater, der er fysioterapeuter. Seks har meldt sig, og her kan du møde seks kolleger, som stiller op.

  2
 • Politik ·

  Regeringen spiller ud med tre nye sundhedsinitiativer

  Regeringen har i dag lanceret udspillet Tættere på II. Danske Fysioterapeuter havde gerne set en mere ambitiøs og omfattende reform af sundhedsområdet med fokus på det nære sundhedsvæsen.

  2
 • Politik ·

  Fokus på opgaveglidning

  Hvilke opgaver fysioterapeuter bør løse og hvordan fastholder vi fagligheden i en tid med mangel på andre faggrupper i sundhedsvæsnet? De spørgsmål fylder meget i Danske Fysioterapeuters arbejde.

  13
 • Politik ·

  Tre studerende vil i hovedbestyrelsen

  Tre studerende stiller op til posten som observatør for de studerende i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. De studerende skal nu stemme om, hvem der skal repræsentere dem.

 • Politik ·

  33-årig fysioterapeutstuderende vil også i hovedbestyrelsen

  Tobias Imfeld, der læser på Absalon i Roskilde, har også meddelt sit kandidatur til posten som studenterobservatør i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Der er nu tre kandidater til posten.

  1
Se flere