Fokus på opgaveglidning

Hvilke opgaver fysioterapeuter bør løse og hvordan fastholder vi fagligheden i en tid med mangel på andre faggrupper i sundhedsvæsnet? De spørgsmål fylder meget i Danske Fysioterapeuters arbejde.

Der sker noget med de vante grænser mellem fagene i sundhedsvæsnet i disse år. Noget af udviklingen skyldes et ønske om mere tværfaglighed, men manglen på uddannet arbejdskraft spiller hovedrollen.

Det mærkes tydeligt hos regionsformændene.

”Det er noget, der fylder ude på arbejdspladserne – også nogle steder hvor vi ikke havde set det komme,” siger Stine Bøgh Pedersen, som er formand for Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland.

Hun oplever også, at mange medlemmer har fokus på udfordringerne og hvad Danske Fysioterapeuter gør.

”Der er afgjort en frustration, fordi man oplever det her som både et problem for den enkeltes faglighed og arbejdsmiljø og for hele vores fag,” siger hun.

Arbejdsgiverne bestemmer

Et centralt problem er, at det i sidste ende er arbejdsgiverne, der bestemmer, hvad de ansætter folk til at lave – og mange steder er det så svært at skaffe arbejdskraft, at arbejdsgiverne har svært ved at se et alternativ.

”Jeg tror, vi skal gøre mere for at byde ind på de opgaver, vi gerne vil have, og samtidig fortælle mere om, hvor meget vi faktisk gør for at komme i dialog med arbejdsgiverne om problemerne,” siger Stine Bøgh Pedersen og fortsætter:

”Det er heller ikke i hverken arbejdsgivernes eller borgernes interesse at lave stillinger, som folk ikke har lyst til at blive i.”

Regionsformændene har haft dialog med formændene for regionsrådene og direktørerne i regionerne – og med mange kommuner.

På dagsordenen

Opgaveglidning er fast punkt, når regionsformændene mødes. Det har også været tema i TR-rådet og  hovedbestyrelsen – og er det igen, når alle regionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen mødes til dialogmøde i næste måned.

Det fylder også ude i regionerne. Det handler blandt andet om at få sat ord på, hvad fysioterapeuter skal lave.

”Det fylder både for de medlemmer som oplever det på deres arbejdspladser og for dem, hvor det ikke er et problem endnu,” siger Gitte Nørgaard, som er regionsformand i Nordjylland.

Hun peger på, at en del af løsningen er at presse på for, at der ligger gode stillingsbeskrivelser, når der bliver slået stillinger op, hvor man søger fysioterapeuter.

”Det er vigtigt at vide, hvad man skal løse i jobbet – og det er svært at gøre noget ved, når folk først er blevet ansat. Samtidig er det med til at holde fokus på, hvad vi kan som fysioterapeuter.”

Selvom hun deler bekymringen over opgaveglidningen, så ser Gitte Nørgaard også muligheder i udviklingen.

”Det afgørende er, at man bruger de fysioterapeutiske kompetencer som et kvalitetsløft af opgavevaretagelsen i stedet for det er slukning af ildebrande.

Hun peger på, at der er et stort potentiale ved at bruge de fysioterapeutiske kompetencer forebyggende, så man løser nogle af udfordringer med, at der kommer mange ældre, ved at hjælpe dem til fastholder deres fysiske funktionsniveau længst muligt – og dermed mindske behovet for plejepersonale.

”Det er der god økonomi, personaleressourceudnyttelse og livskvalitet i. Der er mange opgaver, der får et løft af fysioterapeutiske kompetencer. Så jeg tror også, der kan komme noget godt ud af det her,” siger hun og fortsætter:

”Men samtidig er jeg bekymret for især de nyuddannede fysioterapeuter, som risikerer at komme ud i nogle opgaver, hvor de ikke har et fagligt fundament at stå på og ikke bruger deres fysioterapeutiske kompetencer.”

Det gælder særligt de steder, hvor man ansætter fysioterapeuter enkeltvis til nye opgaver.

”De store steder, hvor de ansætter 10 ad gangen, så skal man nok kunne holde på en faglig identitet. Der hvor det bliver rigtig svært er ude på boenheder og plejehjem – især hvis man står der alene som nyuddannet,” siger Gitte Nørgaard.

Hun håber, at de nye netværkskonsulenter, der blev besluttet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august kan hjælpe med at få lavet netværk for fysioterapeuter i den slags stillinger.

”Der er ingen, der skal stå med det her alene. Vi skal finde løsninger sammen og bakke hinanden op.”

En voksende udfordring

Fordi opgaveglidning ikke er begrænset til enkelte områder, men skaber udfordringer en lang række steder, så har Danske Fysioterapeuter sammen med FOA og Ergoterapeutforeningen også taget dialogen med Danske Regioner for at få de centrale arbejdsgivere på banen og sikre, at de faglige kompetencer bliver brugt hensigtsmæssigt.

Svaret fra Danske Regioners side har dog været, at det er noget, der må løses ude på sygehusene. Det er et svar Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht ikke mener, er tilstrækkeligt.

”Det er vi simpelthen ikke enige i. Selvfølgelig skal arbejdet med at beskrive opgaver og så videre foregå lokalt, men arbejdsgiverne er nød til at forholde sig til den samlede udvikling, der sker på det her område. Den er ikke lokal. Den er alle steder,” siger hun.

Hvis man kigger lidt i krystalkuglen, så tyder meget på, at udfordringerne med mangel på andre faggrupper i sundhedsvæsnet vil vokse de kommende år. Optaget på sygeplejerskeuddannelsen faldt i år med 8%. Samtidig viser prognoser, at der bliver flere plejekrævende ældre.

”Det her er ikke en udfordring, der går væk. Derfor er det også afgørende, at arbejdsgiverne centralt fra tager det her alvorligt. Fysioterapeuter har masser at byde på, men man skal bruge vores kompetencer rigtigt,” siger Tina Lambrecht.

Del eller udskriv siden