Folketinget skal diskutere ligeløn

Et borgerforslag om at rette op på lønforskellen mellem traditionelle kvinde- og mandefag har rundet 50.000 underskrifter. Danske Fysioterapeuter bakker op.
Over 50.000 har skrevet under på et borgerforslag om, at Folketinget skal tage stilling til den uligeløn, som en over 50 år gammel indplacering stadig er skyld i. Foto: Christoffer Regild.

Et nyt borgerforslag vil tvinge Folketinget til at diskutere den historiske uretfærdige lønforskel har nu rundet 54.900 underskrifter og skal dermed diskuteres i Folketinget

”Vi har i mange år peget på, at det her er en grundlæggende uretfærdighed. Det er på høje tid, at den her diskussion bliver løftet ind dér, hvor den kan løses,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Hun er selv blandt underskriverne på forslaget.

”Det går simpelthen ikke, at nogen fag lønnes dårligere, fordi der historisk var mange kvinder i dem. Løn skal ikke handle om køn. Det skal handle om kompetencer og ansvar,” siger Tina Lambrecht.

Fortidens synder

Da en række fag i 1969 skulle ind i det offentlige lønsystem, så blev kvindefagene placeret lavest. Det har stadig betydning for lønnen i en række fag i dag. Det har Institut for Menneskerettigheder for nylig vist i en rapport.

Læs mere om rapporten i Fysioterapeuten

Fysioterapi er et af de fag, der historisk i høj grad har været varetaget af kvinder. I dag udgør mænd cirka 30% af de udøvende fysioterapeuter. Andelen af mænd vil vokse de kommende år, for der optages i dag cirka 40% mænd på uddannelsen.

Kræver politisk hjælp

En indvending mod forslaget er, at løn normalt er noget, man forhandler i overenskomsterne og ikke i Folketinget. Men netop fordi lønforskellen er besluttet politisk, er løsningen også nødt til at komme derfra, mener Tina Lambrecht.

Hun peger på, at det vil være meget vanskeligt at rette op på uligelønnen gennem overenskomsterne. Dels fordi der ikke er nogen faggrupper, der har lyst til at gå væsentligt ned i løn, for at hjælpe andre op. Dels fordi lønforskellen også er i forhold til grupper, der primært er ansat i det private.

”Det her er et problem, der er skabt politisk i en tid, hvor det var acceptabelt at give kvinder mindre i løn, fordi de er kvinder. Det vil ingen forsvare i dag, så det er på tide, at politikerne tager ansvar for at rette op på fortidens synder,” siger Tina Lambrecht.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer