Forlig på plads i regionerne

Efter lange og svære forhandlinger har Danske Fysioterapeuter sammen med resten af Forhandlingsfællesskabet og AC indgået et forlig for alle ansatte på det regionale område for de næste tre år. Resultatet er præget af covid-19, som har presset økonomien i regionerne.

Forliget sikrer alle regionalt ansatte generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år. Hertil kommer udmøntningen fra reguleringsordningen, som vil afhænge af den private lønudvikling.

I forliget er der afsat 0,45 pct. til organisationsforhandlinger, og dermed til forbedringer af de enkelte overenskomster og arbejdstidsaftaler. Der er samlet afsat 0,16 % til særlige puljer mv.

Vilkårene for sorgorlov bliver forbedret med forliget. Derudover indebærer aftalen en styrket seniorindsats, styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø og initiativer i forhold til det digitale arbejdsliv samt grøn omstilling.

Der er aftalt afsluttende forhandlinger onsdag den 24. februar. Det er ved disse forhandlinger, at vores egne ønsker til forbedringer af overenskomster og arbejdstidsaftalen skal forhandles. Og hvor vi skal aftale, hvordan organisationsmidlerne skal anvendes.

Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om forligene på det statslige, det kommunale og det regionale område fra 11. marts til 5. april.

Forligstekster

De endelige forligstekster og en gennemgang af dem vil blive lagt på fysio.dk/ok21, inden Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om de indgåede forlig.

Se alle nyheder om OK21-forligene

Del eller udskriv siden
0 kommentarer

Seneste nyheder om OK21

OK21 ·

Sygeplejerskerne stemmer nej

Sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag . Danske Fysioterapeuter understreger, at man har pligt til ikke at påtage sig konfliktramt arbejde – og at politikerne nu må handle på uligelønnen.

2