Dialog om fremtidens praksissektor

Der er forskellige perspektiver på udviklingen i praksissektoren. Derfor holder hovedbestyrelsen i den kommende tid dialogmøder med henholdsvis klinikejere og ansatte/lejere i praksis om, hvad de håber for fremtiden.

Efter flere velbesøgte virtuelle møder om praksissektoren i starten af året, følger hovedbestyrelsen nu op med to dialogmøder i samarbejde med de to sektioner. Det første den 16. marts er for ansatte og lejere i praksissektoren, mens det andet den 18. marts er for klinikejere.

”I hovedbestyrelsen er vi meget optagede af, at alle bliver set og hørt i den her proces, så vi får de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger om, hvilken fremtid Danske Fysioterapeuter skal arbejde for, når det gælder praksissektoren,” siger formand Tina Lambrecht.

De to sektionsopdelte dialogmøder skal give fortrolige rum til både at tale om udfordringer og håb. Det kan være spørgsmål om, hvordan vi sikrer høj kvalitet og gode arbejdspladser eller til indretning af praksissektoren i øvrigt. Hvad vil være hjælpsomt for, at dit håb går i opfyldelse?

Invitation på vej

Alle medlemmer i praksissektoren har modtaget en mail med invitation til at deltage i et af møderne.

”Jeg håber meget, at alle der har gjort sig tanker om, hvilken fremtid vi skal arbejde for, vil deltage. Jeg ved, at der kan være en bekymring for at deltage i den her diskussion, der til tider kan blive lidt firkantet, men netop derfor har vi i hovedbestyrelsen valgt en form, der lægger op til fortrolighed og en god dialog,” siger Tina Lambrecht.

På møderne deltager hovedbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for den relevante sektion og på mødet for klinikejere deltager også Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter.

De to dialogmøder er en del af en samlet proces frem mod det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til august, som blandt andet skal forholde sig til, hvad Danske Fysioterapeuter skal arbejde for, når det gælder praksissektoren.

Nuanceret indblik

Formålet med møderne er at give hovedbestyrelsen yderligere indblik i medlemmernes håb for fremtidens praksissektor. Samtidig er ambitionen at kunne løfte drøftelserne op over spørgsmålene om ydernumre, vilkår, beskyttelse af indtjening etc. og få fat i det livgivende – medlemmernes håb for fremtidens praksissektor – og dermed give hovedbestyrelsen et bredt og nuanceret indblik i medlemmernes interesser, som – sammen med praksisanalysen - kan danne grundlag for udvikling af et forslag til principper for fremtidens praksissektor, der kan fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer