Helt uholdbart: Regeringen vil øge optag

Regeringen vil placere op mod 100 nye pladser på en fysioterapeut-uddannelse i Horsens. ”Det må vi på det kraftigste advare imod,” siger formand Tina Lambrecht.
Der bliver i forvejen mange flere fysioterapeuter i de kommende år. Derfor advarer Danske Fysioterapeuter mod at øge optaget.

Lige nu forhandler Folketingets partier om udflytning af uddannelser. Danske Fysioterapeuter erfarer, at der i det forslag, der lige nu ligger på forhandlingsbordet, er lagt op til op mod 100 nye pladser på en fysioterapeutuddannelse i Horsens. De tages ikke fra eksisterende uddannelser, men kommer oveni det nuværende optag.

De nye pladser skal ses i lyset af, at der i forvejen kommer 600 flere fysioterapeuter ud på arbejdsmarkedet hvert år, end der forlader det.

”Der er brug for fysioterapeuter, men der er simpelthen en grænse for, hvor mange det giver mening at uddanne – og den er nået i forvejen. Derfor vil vi også på det kraftigste advare mod at oprette flere pladser,” siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht og fortsætter:

”Vi har allerede udfordringer med, at fysioterapeuter bliver mødt med krav om at løse for eksempel plejeopgaver. Hvis man uddanner så mange flere, så vil det problem blive markant større.”

Har understreget problemet

Danske Fysioterapeuter har løbende været i kontakt med både Uddannelses- og Forskningsministeriet og de ordførere for partierne, der sidder og forhandler aftalerne.

”Vi har absolut ikke lagt skjul på, hvad vi mener. Hvis man vælger at øge optaget, så er det en fejl, man begår med åbne øjne,” siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at det samtidig vil betyde, at der kommer til at mangle unge med andre uddannelser. De ungdomsårgange, der søger uddannelse i de kommende år, er relativt små. Derfor vil det ramme dobbelt, hvis man uddanner for mange fysioterapeuter.

For det første får man fysioterapeuter, der har svært ved at få et job, hvor de kan bruge deres kompetencer. For det andet kommer man til at mangle endnu flere med andre uddannelser.

”Det er ikke godt for nogen. Så jeg vil virkelig opfordre partierne til at få pillet det her af bordet nu,” siger Tina Lambrecht.

Mangler ikke

Regeringen har lagt vægt på, at flere uddannelsessteder rundt omkring i landet skal gøre det lettere at få uddannet arbejdskraft alle steder. Men der er ikke rekrutteringsproblemer for fysioterapeuter i Horsens.

”Man er simpelthen ved at løse et problem, der ikke findes. Der er masser af fysioterapeuter, der gerne vil arbejde i Horsens,” siger Tina Lambrecht.

Hvis man alligevel vil have en uddannelse i Horsens, så bør man flytte pladser fra de andre fysioterapeutuddannelser i stedet for at oprette nye.

”Det er absolut ikke nogen god løsning, men den er trods alt mindre skidt end at øge det samlede optag, når man vil have uddannelser flere steder i landet,” siger Tina Lambrecht.

Samtidig gør små uddannelser det sværere at opretholde det faglige niveau, som Danske Fysioterapeuter tidligere har påpeget overfor Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

”Jeg er helt med på, at der er et ønske om, at man skal kunne uddanne sig flere steder i landet. Men det helt afgørende må være, at uddannelsen er af høj kvalitet, så man får de bedste forudsætninger for at gøre det, vi som fysioterapeuter er sat i verden for; At hjælpe patienter og borgere til et bedre liv,” siger Tina Lambrecht.

 
Del eller udskriv siden
1 kommentarer