Hovedbestyrelsen: Stem ja til overenskomst

De nye offentlige overenskomster giver en lille lønstigning i svær tid – og forbedringer for erfarne fysioterapeuter.

Hovedbestyrelsen har drøftet de aftaler om nye overenskomster, der er indgået for fysioterapeuter ansat i kommuner, regionerne og staten.

På trods af den dæmper covid-19-epidemien har lagt på økonomien, så sikrer overenskomsterne en lille lønfremgang og væsentlige forbedringer for erfarne fysioterapeuter. Særligt de to elementer får en enig hovedbestyrelse til at anbefale de offentligt ansatte medlemmer at stemme ja til de nye overenskomster.

Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for 2020 viser, at den samlede produktion i Danmark (BNP) er faldet over 3 procent i 2020. Det er det største fald siden finanskrisen i 2007.

Forventningen er, at det vil stige igen de kommende år, men også at det tager tid før, der kommer decideret gang i økonomien igen.

”Det her er ikke en overenskomst, hvor vi har armene oppe over hovedet. Men det er lykkedes i en svær tid at sikre vores realløn og formentlig en lille lønstigning over de kommende år,” siger formand Tina Lambrecht.

Fokus på erfarne

Samtidig er det lykkedes at komme igennem med det krav, som medlemmerne i kravsindsamlingen sagde var det vigtigste; forbedringer for erfarne fysioterapeuter.

Konkret betyder det, at slutlønnen for alle offentligt ansatte fysioterapeuter bliver højere end i dag. Samtidig får fysioterapeuter, der er ansat som kandidater hævet deres sidste løntrin og pensionssatsen.

”Det er vigtigt, at man bliver belønnet for at blive dygtigere. Det gælder både den erfaring, man får i arbejdslivet og den uddannelse, man bruger tid på. Det er godt, at arbejdsgiverne også har kunnet se perspektivet i det,” siger Tina Lambrecht.

Anerkendelse og faglighed

Der er på alle 3 områder indgået aftaler, der understøtter fagligheden, og giver fysioterapeuter mulighed for at søge støtte til kortere og længere kompetenceudvikling. Derudover er der fortsat fokus på initiativer, der kan videreudvikle indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø.

På det statslige område omfattes alle fysioterapeuter nu af Akademikernes fællesoverenskomst, og der indføres en seniorbonus i lighed med den, der kendes i regioner og kommuner.

Op til de offentligt ansatte

De nye overenskomster kommer nu til urafstemning blandt medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der arbejder i kommuner, regioner eller staten. Som medlem kan du stemme på forliget indenfor dit ansættelsesområde.

”Vi anbefaler som sagt at stemme ja, men i sidste ende er det selvfølgelig op til alle dem, der skal arbejde under de nye overenskomster om de er gode nok,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Derfor håber vi i hovedbestyrelsen også, at så mange som muligt vil stemme uanset, om de er for eller imod.”

Læs mere om aftalerne og hent pjecer

Del eller udskriv siden
6 kommentarer

Seneste nyheder om OK21

OK21 ·

Sygeplejerskerne stemmer nej

Sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag . Danske Fysioterapeuter understreger, at man har pligt til ikke at påtage sig konfliktramt arbejde – og at politikerne nu må handle på uligelønnen.

2