Klart ja til overenskomster

Over 85 procent har stemt ja til de nye offentlige overenskomster. 48 procent har stemt.

Afstemningen om nye overenskomster for offentligt ansatte fysioterapeuter sluttede ved midnat den 5. april. Offentliggørelsen har afventet den samlede stillingtagen blandt alle vores kollegaer i AC-fællesskabet.

Blandt de kommunalt ansatte har 93 % stemt ja, blandt de regionalt ansatte har 86 % stemt ja og blandt de statsansatte har 86 % stemt ja.

Det klare ja glæder Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

”Efter min og hovedbestyrelsens opfattelse er det den bedst mulige aftale i en svær situation. Derfor er jeg glad for, at medlemmerne har sendt et klart signal om, at de bakker op om det resultat, vi har forhandlet os frem til,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er især glad for, at vi har sikret reallønnen og fået mere anerkendelse af erfaring ind i overenskomsterne.”

Læs mere om indholdet i overenskomsterne

Halvdelen har stemt

Stemmeprocenten var på 48. Det er historisk set et normalt niveau. Ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2018 var stemmeprocenten dog 64. Det var dog efter et langt og dramatisk forløb, der flere gange truede med at ende i konflikt.

Samlet set på tværs af kommunalt, regionalt og statsligt ansatte har 7 procent af de stemmeberettigede stemt nej til overenskomsterne, mens 90 procent har stemt ja. 3 procent stemte blankt.

Akademikerne siger ja

Danske Fysioterapeuter er en del af hovedorganisationen Akademikerne (AC), som går samlet til forhandlingerne om offentlige overenskomster. Det betyder blandt andet, at det er et samlet AC, der enten tilslutter sig aftaler eller går i konflikt.

Blandt de øvrige 27 organisationer i AC er der også solid opbakning til de nye overenskomster. Samlet har 95,5% stemt ja og 4,5% stemt nej. AC opgør ikke blanke stemmer.

De nye aftaler træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april og gælder i tre år.

Se også: Lønregulering i regioner, kommuner og staten pr. 1. april 2021

Del eller udskriv siden
7 kommentarer