Komite klar til at se på uligeløn

Arbejdet begynder nu for den komite, der skal se på offentligt ansattes løn. Det er afgørende, at komiteen ser på alle faggrupper, mener Danske Fysioterapeuter.

Regeringen har nu nedsat den komite, der skal se på uligeløn i den offentlige sektor. Komiteen er en udløber af overenskomstforhandlingerne i foråret.

Hos Danske Fysioterapeuter ser formand Tina Lambrecht frem til, at der kommer et solidt grundlag for diskussioner om lønforskelle.

”Lønkomiteen bliver nedsat, fordi der er peget på uligeløn mellem forskellige offentlige grupper og i forhold til det private. Begge dele skal med, hvis vi skal have det fulde billede,” siger hun og fortsætter:

”Debatten har været præget af diskussion om enkelte faggruppers lønforhold, men det her handler om hele den offentlige sektor og en lang række faggrupper – herunder vores. Derfor er det også rigtig godt, at vi nu får et samlet grundlag for diskussionen.”

Af retningslinjerne for komiteen fremgår det, at den skal tilstræbe at afslutte arbejdet ”inden udgangen af 2022.” Herefter er det op til politikerne på Christiansborg at tage stilling til, hvad der skal ske politisk på baggrund af rapporten.

Læs tema i Fysioterapeuten om uligeløn

Sådan er komiteen sammensat

Komitéen ledes af en uafhængig formand. Komitéen består herudover af fem repræsentanter fra FH, en repræsentant fra Akademikerne, tre repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere, en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening samt af seks eksperter.

Til at understøtte komitéens arbejde nedsættes en referencegruppe bestående af repræsentanter udpeget af komitéens medlemmer samt repræsentanter fra relevante ministerier. Endelig nedsættes et uafhængigt sekretariat, der vil bistå komitéen og formanden, som bemandes med medarbejdere fra relevante ministerier.

Læs mere om komiteen

Del eller udskriv siden
0 kommentarer