Ligestilling skal også gælde blandt professorer

Der skal øget fokus på, hvorfor kun knapt én ud af tre professorer i fysioterapi er kvinder, mener nyudnævnt professor Mette Aadahl, der selv er den femte kvinde med titlen.
Nyudnævnt professor Mette Aadahl efterlyser en større opmærksomhed på, hvordan man får flere kvindelige ph.d.-studerende i fysioterapi til at tage det sidste skridt til professoraterne.

Kun 5 ud af 17 fysioterapeuter med en professortitel er kvinder, og den ulighed er en kæphest for Mette Aadahl, nyudnævnt professor i reumatologi med fokus på fysioterapi ved rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

”Der er forholdsvis mange kvindelige ph.d.-studerende i fysioterapi, men et eller andet gør, at vi ikke tager det sidste skridt til professoraterne. Det er tankevækkende, og jeg synes, det skal bringes i fokus,” siger Mette Aadahl.

Hun har ikke svaret på, hvordan uligheden kan fjernes, men hun mener, at det bør undersøges nærmere.

”Der er tale om en betydelig forskel, og jeg efterlyser en større opmærksomhed på, hvordan vi får kvinderne til at vælge den vej,” siger Mette Aadahl.

En nærliggende grund til, at kvinder fravælger et professorat, kunne være, at de prioriterer anderledes end mænd og ikke tror, at et professorat er foreneligt med for eksempel at få børn.

”For det første er vi nødt til at undersøge, om det er en rigtigt, at kvinder prioriterer på den måde. Hvis det viser sig at være årsagen, er vi nødt til at stille os selv spørgsmålet: Hvorfor gør vi det?,” spørger Mette Aadahl.

Hun mener, at det vil være en oplagt opgave for Danske Fysioterapeuter at analysere, hvad årsagen til uligheden er, på samme måde som kønsforskelle inden for løndannelsen for nylig har været oppe at vende.

Fysisk aktivitet for kronisk syge

Selv om ligestilling ligger hende stærkt på sinde, er det imidlertid helt andre emner hun skal beskæftige sig med i sit professorat. Opgaverne kommer til at ligge i tråd med den forskning, som hun gennem en årrække har haft fokus på.

”Overordnet handler min forskning om at bedrive sundhedsfremme og udnytte potentialet i fysisk aktivitet til at sikre, at patienter med kroniske sygdomme kan klare sig så godt som muligt. Desuden hvordan vi kan forebygge, at de personer, som er i risiko for at udvikle en kronisk sygdom, bliver syge,” siger Mette Aadahl.

Et afgørende element i de specifikke projekter hun skal i gang med, bliver, hvordan træningen bedst muligt kan bygges ind i patienternes hverdagsliv.

”Helt konkret kommer jeg blandt andet til at arbejde med nogle patientgrupper, som ikke får et tilbud i dag. Eksisterende genoptræningsforløb når ikke nødvendigvis de patienter, der har allermest brug for genoptræningen. Vi skal finde nogle løsninger, som fungerer for dem,” siger Mette Aadahl, der begyndte i sit professorat den 1. april.

Se liste med professorer, som har en fysioterapeutisk baggrund

Del eller udskriv siden
8 kommentarer